Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:rmds

Radiová Meteorická Detekční Stanice

Tato stránka shrnuje obecné uživatelské informace týkající se všech verzí detekčních stanic. Pro technické informace přejděte prosím na stránku MLAB, kde najdete technický popis vaší verze stanice.

Nejaktuálnější verze detekční stanice RMDS02D Zakrytovaná verze detekční stanice RMDS02D

Za účelem systematického sledování meteorů je postupně vyvíjen systém detekčních stanic. Aktuálně je v provozu několik verzí. Následující verze vznikají obvykle přidáním dalších modulů, pozorovatel si tak může pro začátek pořídit základní verzi a s ní trvale pozorovat nebo ji později přidáním dalších modulů doplnit až na nejnovější verzi.

Konfigurace Hardware detekční stanice

Většina použitých dílů pochází z projektu Modulární elektronické stavebnice MLAB. Aktuální hardwarová verze stanice je RMDS02 s vestavěným ARM počítačem.

Přijímací anténa

Konstrukcí antén se zabývá stránka Antény pro příjem signálů odražených od meteorů.

Koaxiální konektory

Je vhodné používat pro MLAB standardní šroubovací koaxiální konektory typu SMA. Mají lepší elektrické vlastnosti než starší typy konektorů (např. BNC nebo F).

Koaxiální kabely

Vhodné je použít kvalitní 50 Ohm koaxiální kabel s dobrým stíněním, které zabrání průniku rušení (například z PC) do vstupu přijímače jinak než přes anténu. Zatím obvykle používáme kabely typu RG58, konkrétní typ je RG-58U/96FA. Vyrábí se ale i kvalitnější kabely například RG-58-EKH-155 nebo LMR 195.

Vhodné je používat minimální potřebnou délku koaxiálního kabelu, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám signálu v anténním svodu.

Přijímač

Stanice zapojené do sítě Bolidozor používají SDR příjímače. Konkrétně přijímač SDRX01B, který byl speciálně vyvinut pro radioastronomické aplikace.

Digitalizace signálu

Pro digitalizaci nízkofrekvenčního signálu z přijímače je možné využít zvukovou kartu počítače se stereo vstupem. Důležitým parametrem zvukové karty je dobrý odstup signál šum (S/N minimálně 80dB). Proto je nyní ve stanicích používáno speciální řešení sdr-widget

Konfigurace software detekční stanice

Nastavení softwaru stanice je rozděleno na dva kroky, prvním je naladění přijímače na frekvenci, kde vysílá radar GRAVES a v dalším kroku nastavení detekce meteorů v přijímaném pásmu.

Lokální oscilátor přijímače

Jako lokální oscilátor přijímače je obvykle použit modul CLKGEN01B, který se nativně ovládá přes sběrnici I²C. Je jej možné ale připojit přidáním dalších modulů i na jiná rozhraní.

V nových verzích detekční stanice RMDS02 je toto již řešeno automaticky díky integraci konstrukce generátoru přesné frekvence.

Detekce meteorů

Meteory jsou zatím detekovány ve spektru porovnáváním intenzity. To znamená, že v určitém rozsahu frekvencí je změřena úroveň šumového pozadí a ta je pak porovnávána s intenzitou oblasti, kde je očekáván signál od meteoru. Pokud je v tomto místě nalezena zvýšená intenzita signálu o cca 7dB, je detekován meteor. Ve spektrogramu je pak zobrazena značka obsahující informace o jeho základních parametrech.

Dříve byl k detekci meteorů na stanicích používán program SpecrumLab, ten je však u nových stanic nahrazen programem radio-observer.

Vizualizace měření

Pro vizualizaci detekce a dat ze stanice používáme program pySDR nebo Freya, které vytváří zvuk a živý waterfall spektrogram.

Publikace dat

Proto aby měřená data mohla získat nějaký vědecký význam je třeba je dát k dispozici ostatním pozorovatelům. Za tímto účelem vzniklo již několik celosvětových databází, kam lze data ukládat.

IMO

Jde o organizaci z historických důvodů primárně zaměřenou na vizuální pozorování meteorů. http://www.imo.net/ Avšak zajímají se i o radiová data především z významných událostí.

RMOB

RMOB.org je asi celosvětově největší sítí specializovanou na rádiové pozorování meteorů. Po nahrání dat na ze stanice na centrální úložiště jsou datové výstupy pro RMOB generovány automaticky programem rmob-export. Pro povolení poskytnutí dat do RMOB stačí k datům přidat vyplněný konfigurační soubor rmob.cfg.

Astrozor

Astrozor je webová stránka shromažďující především informace o Astronomických pozorovacích stanovištích. Je vhodné na tomto webu registrovat svojí detekční stanici, aby i ostatní uživatelé věděli o její existenci. Dále zde lze publikovat data a informace k význačným událostem astronomického charakteru, nebo organizovat akce.

cs/rmds.txt · Poslední úprava: 2020/01/07 16:32 autor: kaklik