Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý. Zobrazit změny.
Překlady této stránky?:

cs:radio-observer

Rádioastronomický pozorovací software radio-observer

Jde o relativně univerzální radioastronomický software, který je určený pro detekci anomálních zajímavých událostí v toku rádiových dat. V případě Bolidozoru jsou to rádiové bolidy.

Radio-observer nemá žádný interaktivní grafický výstup. V principu by mělo jít o komplementární aplikaci k PySDR, která je naopak určena pro vizualizaci měřených dat včetně událostí detekovaných radio-observerem, které přijímá přes MIDI.

Podrobnější technický popis programu je na wiki MLAB.

Ovládání radio-observeru

Naprostá většina parametrů radio-observeru je definována v konfiguračním souboru ve formátu JSON. Konfigurační soubor je očekáván v ~/.radio-observer.json. Případně může být zadán přepínačem při spuštění programu -c CONFIG_FILE.

Parametry v příkazové řádce

Radio observer má minimum parametrů nastavitelných z příkazového řádku. Nejpodstatnějším parametrem je zvolený konfigurační soubor, který bude použit pro detekci.

 • -c CONFIG_FILE
 • -v - výpis verze

Konfigurační soubor

Konfigurační soubor je ve formátu JSON, který je rozšířený o možnost použití komentářů uvozených znakem //. Formát ukázkového souboru je následující:

{
	"jack_left_port": "system:capture_1",  // název JACK portu, ke kterému se má radio-observer připojit
	"jack_right_port": "system:capture_2",
	
	"configuration": "default",   // název konfigurace která bude použita po spuštění programu.
	
	"configurations": [
		{
			"key":   "default",  // identifikátor konfigurace
			"factory": "pipeline",
			
			"children": [
				{
					"key":   "backend",
					"factory": "waterfall",
					
					"bins":  32768,  // počet binů FFT
					"overlap": 24576,  // překryv FFT binů
					
					"origin": "TEST-R0", // nazev stanice
					
					"iq_gain":    0,
					"iq_phase_shift": 0,
					
					"children": [
						{
							"key":   "recorder",
							"factory": "snapshot",

						  	"output_dir": "~/Bolidozor/TEST-R0/snapshots",  // adresar pro snapshoty
							"output_type": "snap", // zobrazovany typ souboru ve jmenu souboru
							
							"snapshot_length": 60,  // délka snímku spektra v sekundach
							"low_freq":   10100, // spodní frekvenční omezení zaznamenávaného spektra. 
							"hi_freq":    11000, // horní frekvenční omezení zaznamenávaného spektra.
						},
						{
							"key":   "recorder",
							"factory": "met",   // zobrazovany typ souboru s nahledy detekovanych meteoru ve jmenu souboru
							
						  	"output_dir": "~/Bolidozor/TEST-R0/meteors",  // adresar pro ukladani detekovanych meteoru
							"output_type": "met",  // zobrazovany typ souboru s metadaty ve jmenu souboru
							"metadata_path": "~/Bolidozor/TEST-R0/data", // adresar pro ukladani metadat
             				"advance_time":   12,  // doba v sekundach, která bude zaznamenána v záznamu ještě před detekcí meteoru a po detekci.který bude sloučen do jednoho záznamu.
             				"jitter_time":   1,  //maximální interval v sekundach mezi dvěma detekcemi, vice meteoru v tomto intervalu bude povazovano za jeden 
							"low_detect_freq": 10500, // dolni frekvence, kde budou detekovány meteory
							"hi_detect_freq": 10700, // horni frekvence, kde budou detekovány meteory
							"low_noise_freq": 11000, // dolni frekvnece pásma pro výpočet intenzity šumu 
							"hi_noise_freq":  11500, // horni frekvence pasma pro vypocet intenzity sumu 
						},
					],
				},
			],
		},
	],
}

Do souboru vepsané české komentáře mají pouze dokumentační charakter. Pro vlastní konfigurační soubor prosím využijte příklad souboru v repozitáři radio-observeru, který je neobsahuje.

Každá stanice má specifický konfigurační soubor, který by měl zůstat zachován po dobu její životnosti. Při změně konfigurační souboru vzniká v podstatě nová stanice.. Tj. například stanice OBSUPICE-R2 bude po změně konfigurace OBSUPICE-R3 a tak dále.

Radio-oserver je navržený tak, aby jeho konfigurační soubory nebyly závislé na verzi programu. Proto při aktualizaci programu zůstává konfigurační soubor zachován.

cs/radio-observer.txt · Poslední úprava: 2014/11/09 11:18 autor: kaklik