Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý. Zobrazit změny.
Překlady této stránky?:

cs:spectrumlab

Instalace PC stanice sítě Bolidozor s programem SpectrumLab pod Linuxem

Tento návod předpokládá hardwarovou verzi stanice RMDS02B - jde o poslední verzi stanice využívající k detekci meteorů program SpectrumLab.

Ukázka obrazovky běžící stanice verze RMDS02B s detekcí založenou na programu SpectrumLab

Instalace operačního systému počítače

Stanice je obvykle provozována na distribuci Ubuntu server. Použitelné jsou zatím všechny verze od 12.04 výše. Na stanici nainstalujeme Ubuntu server pouze se serverem SSH.

Vedle X serveru a Wine je potřeba nainstalovat základní okenní manažer (např. Openbox) a volitelně přihlašovací manažer (např. LightDM).

Na stanici nainstalujeme X Window v minimální konfiguraci.

sudo apt-get install xorg openbox nodm

Nainstalujeme podporu zvukových zařízení.

sudo apt-get install alsa

Uživatele, pod jehož účtem budeme provozovat SpectrumLab, přidáme do skupiny audio. V tomto případě jsme uživatele nazvali „meteor“.

sudo usermod -a -G audio meteor

Nainstalujeme běhové prostředí Wine.

sudo apt-get install wine

Spustíme X Window příkazem

startx

Nastavení systémového času

Pro nastavení a udržování přesného času je vhodné použít ntpd. V Ubuntu jej naistalujeme pomocí:

sudo apt-get install ntpd

Program umožňuje synchronizovat systémové hodiny na přesnost srovnatelnou s dobou pingu na NTP server. Typicky něco kolem 100 ms. Tato časová přesnost je vyhovující pro většinu měření. Pokud potřebujeme větší přesnost, tak je možné použít zařízení časový sychronizátor MLAB.

Automatické ladění přijímače

Nainstalujeme SW podporu naší verze hardwaru stanice RMDS. Například podle návodu pro RMDS02B.

Instalace v Ubuntu

Nejdříve naistalujeme potřebné knihovny:

sudo apt-get install subversion libudev-dev libusb-1.0-0-dev libhidapi-dev python-setuptools python-smbus cython 

Dále nainstalujeme programový balík pro komunikaci na I2C

sudo easy_install pymlab

Stáhneme softwarové nástroje pro stanici RMDS

svn co svn://svn.mlab.cz/MLAB/Designs/Measuring_instruments/RMDS02C/SW/Host_controller/

Nyni spustíme ladící utilitu

cd Host_controller
sudo ./frequency_log.py 0 286.0788

Jiné distribuce

Ostatní distribuce nemáme otestované, A je možné, že při instalaci bude potřeba postupovat odlišně. Například podle návodu u balíku hidapi.

Instalace Spectrumlabu

Stáhneme SpectrumLab z space.astro.cz (zde naleznete poslední vyzkoušenou verzi) a nainstalujeme ho do wine. Novější verze mají problém s časovými značkami v screenshotech.

Detekční skript

Pro on-line zpracování dat přímo na stanici je k dispozici konfigurační soubor, který po nahrání do SpectrumLabu automaticky detekuje meteory na audio frekvencích 10300Hz do 10900Hz. Jako přijímač předpokládá SDRX01B naladěný tak, aby střed odrazu meteoru byl na 10600Hz.

Detekční skript a skripty pro kopírování souborů se záznamy jsou umístěny v SVN repositáři na serveru MLAB a dostaneme se k nim například exportem části databáze přes Subversion:

sudo apt-get install subversion
svn co svn://svn.mlab.cz/MLAB/Designs/Measuring_instruments/RMDS01B/SW/Bolidozor/ 

Nyní by se v našem pracovním adresáři měla objevit složka Bolidozor se všemi potřebnými soubory ke zprovoznění detekce přes SpectrumLab v adresáři SpectrumLab. Stažená složka obsahuje i soubor README.txt, který popisuje postup použití stažených skriptů.

Občas jsou tyto soubory aktualizovány. Takže je možné si jejich nejaktuálnější verzi stáhnout pomocí příkazu

svn update

Spuštěném v adresáři, kde máme soubory stažené.

Nutné úpravy detekčního skriptu

Soubor SKELETON-R1.usr přejmenujeme podle názvu naší stanice, nakopírujeme ho do adresáře, do kterého chceme lokálně ukládat záznamy o meteorech a přejmenovaný soubor upravíme. Zejména je potřeba změnit název stanice aby nedocházelo k ukládání dat pod již existujícím názvem stanice. V souboru vyhledáme řetězec SKELETON a přepíšeme ho názvem naší stanice. Zároveň změníme adresář, do kterého se budou ukládat záznamy o meteorech, pokud nám nevyhovuje implicitní cesta ~/Bolidozor/.

Jedná se o tuto řádku, která může po úpravě vypadat například takto:

THEN1=id_met="no":id_met2="no":K_station_name="SVAKOV-R1":K_path="/home/bolidozor/meteors"

V adresáři K_path musíte vytvořit podadresáře ./data , ./capture , ./audio.

Po prvním spuštění programu SpectrumLab v něm otevřeme výše zmíněný soubor s příponou .usr a program ukončíme. Tím se zajistí, že právě nahraná konfigurace se stane implicitní a při dalším startu již soubor .usr nebude nutné otevírat. Pokud ale změníte konfiguraci SpectrumLabu, měli byste ji zapsat do souboru .usr, který se zálohuje na server.

SpectrumLab by taktéž měl vytvořit soubor station.cfg, který obsahuje základní informace o nastavených detekčních parametrech stanice.

Odesílání naměřených dat

Aby získaná data mohla mít nějaký vědecký význam, tak je potřeba měření publikovat.

Centrální server sítě Bolidozor

Před tím, než začneme data odesílat na náš server, je potřeba na něm mít zřízen účet podle postupu registrace.

Následně po úspěšné registraci spustíme skript pro přenos dat. Skript je stažen ze Subversion databáze MLAB výše popsaným způsobem:

./sync.sh /path/to/data_folder observatory_name

Kde parametr /path/to/data_folder nahradíme cestou ke složce, kde máme uložena data. Např. ~/bolidozor/ A observatory_name nahradíme názvem naší observatoře, který jsme si zvolili při registraci tj. např svakov.

RMOB

Pokud v adresáři stanice vytvoříme soubor rmob.cfg, bude síť Bolidozor z vaší stanice automaticky generovat histogramy pro síť RMOB. Není proto už potřeba mít zprovozněný program rmob-export přímo na stanici.

Automatický start po vypnutí počítače

Automatické spouštění SpectrumLabu po přihlášení do grafického prostředí lze zařídit pomocí souboru ~/.xsession, to je popsáno například na Ubuntu wiki. LightDM je k jeho používání třeba nakonfigurovat.

Pro automatické spouštění SpectrumLabu je třeba vytvořit soubor ~/.xsession, či ~/.xinitrc pod symbolickým odkazem:

#!/usr/bin/env bash
wine ~/.wine/drive_c/Spectrum/SpecLab.exe &
exec openbox-session

Po zvolení ~/.xsession jako výchozího sezení po přihlášení, u LightDM se do něho stačí jednou přihlásit, se může nastavit automatické přihlašování:

$ sudo /usr/lib/lightdm/lightdm-set-defaults --autologin username

SpectrumLab se tak spustí po zapnutí počítače.

cs/spectrumlab.txt · Poslední úprava: 2014/05/16 23:34 autor: kaklik