Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý. Zobrazit změny.
Překlady této stránky?:

cs:registration

Registrace do sítě Bolidozor

Přístup na datové úložiště ČAS

Stanice posílají soubory s naměřenými daty na server space.astro.cz pomocí protokolu SCP. Majitel stanice si musí nejdříve vygenerovat klíčový pár (pokud ho ještě nemá vygenerován), který bude sloužit pro autentizaci stanice vůči serveru.

Generování klíčového páru

 $ ssh-keygen -t rsa -C "observatory_name"
 
 Generating public/private rsa key pair.
 Enter file in which to save the key (/home/kakl/.ssh/id_rsa): 
 Enter passphrase (empty for no passphrase): 
 Enter same passphrase again: 
 Your identification has been saved in /home/kakl/.ssh/id_rsa.
 Your public key has been saved in /home/kakl/.ssh/id_rsa.pub.
 The key fingerprint is:
 76:e7:3f:ea:f5:aa:37:90:d3:65:b9:d1:af:fd:53:35 kakl@kaklTP
 The key's randomart image is:
 +--[ RSA 2048]----+
 |         |
 |         |
 |        o|
 |        E=|
 |    S . .o o*|
 |    . . o+ ..o|
 |      .o.o.|
 |       o=o.|
 |      .++o+=|
 +-----------------+
 > 
 1. Za „observatory_name“ si zvolte identifikaci vaší observatoře. Název observatoře nesmí obsahovat mezery a znaky s diakritikou.
 2. Soubor id_rsa.pub pošlete e-mailem na adresu:(Martin Kákona) kakl@astro.cz . V e-mailu také uveďte název/názvy stanic, které chcete do systému přidat. Název stanice může být maximálně 20 znaků dlouhý a nesmí obsahovat mezery a diakritiku. Inspirujte se prosím již založenými stanicemi.
 3. Na serveru vám bude založen účet. O založení účtu se dozvíte e-mailem. Založení účtu zatím dělají lidé, tak buďte prosím trpěliví.

Po založení účtu budete mít možnost uplodovat svoje data na server space.astro.cz.

Vzdálený přístup na stanici

Pro případ, že bude potřeba servisní zásah na stanici, je vhodné aktivovat i reverzní ssh tunel, který může sloužit pro vzdálenou správu stanice.

To lze udělat spuštěním těchto příkazů:

wget http://space.astro.cz/bolidozor/support/scripts/setup_reverse_tunnel.sh
chmod +x ./setup_reverse_tunnel.sh
sudo ./setup_reverse_tunnel.sh

Skript nakonec vypíše nastavené parametry. Např.

Host radio-test.tunnel
 Port 4958
 HostName space.astro.cz
 User testak1

Ty je potřeba zkopírovat a odeslat na stejnou adresu, jako v případě registrace stanice.

cs/registration.txt · Poslední úprava: 2018/07/01 17:45 autor: kaklik