Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:qha

Short-circuited Quadrifilar helix

Bolidozor Short-circuited Quadrifilar helix prototype

Konstrukce antény má řešit tato současná omezení sítě:

 • Zlepšit citlivost pro objekty letící nad územím ČR
 • Zvětšit zisk antén používaných na stanicích a tím zvýšit četnost detekovaných meteorů
 • Odstranit proměnnou citlivost na různé orientace lineárně polarizovaných odrazů
 • vylepšit celkovou kvalitu dat
 • Umožnit konstrukci anténních polí ze kterých by bylo možné počítat odhad směru příchodu signálu.

Parametry

Modelem NEC byla spočítána vyzařovací charakteristika a impedanční přizpůsobení antény pro zvolené pásmo.

Vyzařovací charakteristika

Nosná frekvence GRAVEsu je v grafu vyznačena svislou červenou čarou. Přizpůsobení antény pro nosnou frekvenci GRAVES

Konstrukce

Konstrukční části antény, jsou primárně tvořeny ocelovými pozinkovanými komponentami. Části, které vyžadují větší proudové zatížení jsou konstruovány z měděných trubek.

Rozměry antény byly optimalizovány pomocí počítačového modelu

Rozměry

 • Průměr helixu: 389.9 mm
 • Výška helixu: 312.2 mm (úhel stoupání 27stupnu)
 • Řezná délka vrchního kříže: 369.9 mm
 • Řezná délka ramena helixu: 687.4 mm

Materiál

Fázovací vedení antény je konstruováno z koaxiálního kabelu RG58U. A za čtvrtvlnou délku je v tomto případě považována délka 295 mm.

Šroubovice antény je tvořena měděnými trubkami o vnějším průměru 18mm. Jde o „měkké“ měděné trubky určené pro instalaci klimatizačních jednotek. Jsou dostupné v návinu, který značně usnadňuje realizaci antény.

Návin měděné trubky.

 • 400x Pozinkovaný trhací nýt 4.8×10 mm

z

Výroba

Základní konstrukční komponenty SC-QHA antény

Anténa se skládá ze čtyř kusů základnových čtverců sloužících, jako univerzální zemní potenciál. Tyto čtverce jsou navzájem sešroubovány na každé stěně 4mi šrouby M8. Na obou stranách šroubu je použita vějířová podložka. Důvodem je zlepšení vodivosti spoje a zároveň zamezení samovolnému povolení při manipulaci s anténou.

Způsob spojení jednotlivých sít v základně antény

Zkratovací kříž na vrcholu helixu je sletován ze 3kusů trubek z „tvrdé“ mědi. Jde asi o realizačně nejkomplikovanější část antény, protože bohužel není dostupná měděná tvarovka ve tvaru kříže.

Kříž je proto vytvořen z jedné delší trubky na kterou jsou kolmo přiletovány dvě kratší, které mají propilovanou stěnu tak, aby přesně doléhaly k průběžné trubce. Zároveň je třeba dodržet součet délek těchto trubek tak, aby obě ramena kříže měla délku 370mm

Úprava řezu části vrchního zkratovacího kříže

Naměřené charakteristiky

Na sestavené anténě bylo měřeno přizpůsobení antény. K měření byl použit spektrální analyzátor DSA815-TG s odrazovým můstkem 3-1200 MHz.

Sestava použitá pro měření odrazů na anténě

Anténa je citlivá na způsob připojení fázovacího vedení. Dvě základní možnosti jsou vidět na následujících obrázcích, které se vzájemně liší směrem otáčení fáze přívodů antény.

Fázovací vedení zapojené v rezonanci se šroubovicí Rezonance prototypu antény

Na grafu je vidět rezonance antény na přibližně 160 MHz. Anténa tak rezonuje poněkud výše, oproti modelu. Zatím není známa přesná příčina tohoto jevu, ale je možné, že je způsobena změnou činitele zkrácení vlivem změny teploty koaxiálního kabelu na přímém slunečním světle.

Fázovací vedení zapojené v protifázi se šroubovicí antény Odrazy měřené při napáječích zapojených v protifázi k vinutí šroubovice.

Při opačném zapojení fázovacího vedení se na anténě, žádná výrazná rezonance, která by odčerpávala přiváděnou energii neprojevuje.

Reference

cs/qha.txt · Poslední úprava: 2022/04/13 09:31 autor: kaklik