Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý. Zobrazit změny.
Překlady této stránky?:

cs:network

Síťová topologie Bolidozoru

Jako hlavní infrastrukturu detekční sít bolidozor využívá internetové připojení observatoří. Na observatořích je využívána i interní ethernetová síť pro přímý náhled měřených dat.(Například v přednáškové místnosti)

Datové toky na stanici

Klasická rádiová detekční stanice zapojená v síťi Bolidozor má přibližně následující konstrukci.

Zapojení jedné stanice bolidozoru

Můžeme vidět, že stanice je zapojena do sítě několika způsoby, které se liší směrem přenosu dat, datovým tokem a také očekávanou pravděpodobností výpadku.

VPN spojení

Virtuální privátní síť spojující přes internetové připojení jednotlivé stanice je důležitá pro zabezpečení dozoru a možnosti dálkové údržby. VPN vede na jeden ze serverů, který zároveň vyhodnocuje stav jednotlivých stanic.

Další využití VPN je interní komunikace mezi stanicemi. To je důležité pro některé algoritmy koincidenční detekce.

VPN není určena pro masivní datové přenosy, které lze uskutečnit přímým spojením na dotový server jedná se zejména o upload primárních měřených dat ze stanic

Důvodem omezení datového taku přes VPN je snížení nároků na datovou propustnost připojenní VPN serveru.

SCP spojení na datový server

SCP realizované data-uploaderem je určené pro přenos primárních dat na datový server. Přenášejí se tak naměřená data. Toto spojení vyžaduje datové toky ve směru ze stanice přibližně 1GB/den.

Lokální ethernet připojení

Lokální ethernet síť je na observatořích využívána pro místní prezentaci dat ze stanice. Například v přednáškové místnosti tak může být prezentován aktuální stream dat ze stanice společně s běžícím waterfallem a generovaným zvukem. Datový tok v tomto způsobu spojení závisí na způsobu a rozlišení vzorkování signálu na stanici. Řádově však jde o jednotky MB/s. Je proto potřeba mít na observatoři lokální síť v dobrém stavu, aby nedocházelo k výpadkům.

Záložní spojení přes GSM

Tento způsob ovládání stanice bude v budoucnu využíván jako záložní. Pro možnost resetování stanice nebo její vzdálené diagnostice v případě poruchy.

cs/network.txt · Poslední úprava: 2015/01/19 16:30 autor: kaklik