User Tools

Site Tools

Translations of this page?:

en:odroid-u3

This is an old revision of the document!


FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Installing an ODROID computer in the Bolidozor network

An installation guide for a Bolidozor network station computer. In case of a purchased station you do not need to pay attention to this guide.

The guide presumes a RMDS02D hardware version of the station with an Odroid-u3 computer.

Installed operating system is Lubuntu 14.04 LTS.

In order to connect a new station to the network, following adjustments has to be made.

  1. Changing the computer’s hostname to a following form: radio-{observatory name}
  2. Setting the path for saving recorded data
  3. Register the station in Bolidozor network
  4. Check if the station is functioning properly

OS image

Download an OS image for station with ODROID-U3 computer in Bolidozor.

The downloaded image has to be decompressed and copied onto an eMMC card. The path to the card can be found out after pushing it in the reader and seeing the dmesg listing.

xz -d lubuntu_odroid.img.xz 
sudo dd if=lubuntu_odroid.img of=/dev/sdb bs=1M
sync

After copying the image to eMMC card, boot the card and do the other settings directly in the OS running on ODROID. Default login are as follows:

  • Username: odroid
  • Password: odroid

Odroid user is sudoer. Change the password as soon as possible using the passwd command.

Details concerning preparing the Bolidozor image on a clean Ubuntu installation.

Image configuration

Run the odroid-utility.sh (shortcut can be found on desktop), change the computer name and expand the system partition to a full size of the eMMC card. Reboot the station.

Remote access to the station

Pro případ, že bude potřeba servisní zásah na stanici, je vhodné aktivovat i reverzní ssh tunel, který může sloužit pro vzdálenou správu stanice.

To lze udělat spuštěním těchto příkazů:

wget http://space.astro.cz/bolidozor/support/scripts/setup_reverse_tunnel.sh
chmod +x ./setup_reverse_tunnel.sh
sudo ./setup_reverse_tunnel.sh

Skript nakonec vypíše nastavené parametry. Např.

Host radio-test.tunnel
  Port 4958
  HostName space.astro.cz
  User testak1

Ty je potřeba zkopírovat a odeslat na stejnou adresu, jako v případě registrace stanice.

Spuštění detekce meteorů na stanici

V adresářové struktuře je v image stanice již připravena složka ~/Bolidozor/TEST V této složce je testovací konfigurace, která zaznamenává data přímo na systémovou eMMC kartu. To ale není řešení vhodné pro trvalý provoz. Proto je lepší do odroidu přidat ještě mikroSD kartu, která bude sloužit výhradně k ukládání dat.

Tuto SD kartu naformátujeme na souborový systém EXT4, aby jsme mohli využívat souborová práva. Následně jí vložíme do slotu pro mikroSD kartu na odroidu. Systém by jí po restartu měl sám namountovat. Následně vytvoříme symbolický link z adresáře ~Bolidozor/ a vytvoříme složky podle jmenné konvence.

Adresáře do kterých se budou ukládat data o meteorech, na které se odkazuje konfigurační soubor, musí existovat. Pokud neexistují, vytvořte je.

Do nové složky na adrese ~/Bolidozor/jmeno_observatore/jmeno_stanice nakopírujeme vzorové soubory z observatoře TEST. Skopírované skripty a konfigurační soubory je pak potřeba postupně projít a opravit cesty na nové jméno observatoře a jméno stanice.

Detekci pak spustíme pomocí skriptu:

~/Bolidozor/start.sh  

Skript spustí audiosystém jackd. Detekční program radio-observer, ladící utilitu frequency-guard.py a uploadovací skripty.

Monitorování detekovaných meteorů

Když běží detekce meteorů je možné spustit i monitorování spektra a generování zvuku odrazu. K tomu stačí spustit skript:

/git/station-supervisor/visualisation.sh

Který spustí programy PySDR a Whistle a zapojí je do audiosystému jack. Dále pak spustí ještě program xgps, na kterém jsou vidět pomocné informace o signálu z GPS družic, které slouží pro synchronizaci času na stanicích.

en/odroid-u3.1552113991.txt.gz · Last modified: 2019/03/09 07:46 by fluktuacia