Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý. Zobrazit změny.
Překlady této stránky?:

cs:convention

Konvence v síti Bolidozor

Na této stránce najdete návrh konvencí nastavení a používání stanic v síti Bolidozor.

Observatoř

Observatoří se ve smyslu sítě Bolidozor myslí lokalita, kde je potenciálně možné, že by mohlo být realizováno více pozorování. Typickým příkladem jsou hvězdárny, nebo soukromé pozorovatelny.

Observatoř je také z pohledu struktury na datovém úložišti také místo, kde jsou uložena data od jednotlivých stanic. Zatím je uživatelské jméno pro přihlášení na datový server identické s názvem observatoře.

V budoucnu je možné, že jedna observatoř bude mít více uživatelských účtů.

Stanice

Stanice je z pohledu sítě Bolidozor měřící zařízení v definované podobě. Na pozorovacím místě/Observatoři může pak existovat více různých stanic měřících odlišné veličiny.

Rádiové detekční stanice

Pro rádiové detekční stanice je navržena jmenná konvence Stanice-Observatoř-RX. Kde observatoř odpovídá názvu observatoře, na které je stanice umístěna. Přípona RX je pořadové číslo stanice v této observatoři např. OBSUPICE-R4, což je 4. stanice pro detekci meteorů na pozorovacím místě OBSUPICE.

Pořadové číslo stanice se zvedá při každé změně v konfiguraci stanice, která může mít vliv na přijímaná data. Např. přesunutí antény, výměna kabelů, změna konfigurace detekčního softwaru, změna formátu výstupních dat atd.

Speciálním případem je stanice s revizí R0, která je rezervována pro testovací účely a data ze stanic s revizí R0 nejsou pokládána za validní.

V některých případech je možné stanice odlišovat ještě podle typu měření předponou v názvu. Zatím ale v Bolidozoru neexistují jiné rádiové stanice než RMDS, proto takové rozlišení ještě nebylo zavedeno.

Datová struktura

Příklad názvu datových souborů TIME_NAME_TYPE.EXTE Delka celého názvu souboru je omezena na 50 znaků.

 • TIME je časový údaj s rozlišením alespoň ms, případně ns.
 • NAME je indentifikátor stanice a může mít délku do maximální povolené délky celého názvu. Název by měl obsahovat i verzi konfigurace stanice. Např. RADIO-SVAKOV-R1
 • TYPE je identifikátor dat, obvykle je „met“, „raws“, „snap“ a tak dále podle typu zaznamenávaných dat
 • EXTE je přípona souboru, označující jeho formát (CSV, FITS)

Podmínkou přispívání do databáze je splnění následujícího regulárního výrazu pro název souboru:

({0-9}{4})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{2})([0-9]{3})([A-Z]{1})?_[A-Z0-9]{1,20}(_([A-Z0-9]{1,4}))?(\.[0-9a-zA-Z]{1,4})?

Konkrétní příklady souborů:

20140815131105154_OBSUPICE-R1_snap.fits
20140815150803480_OBSUPICE-R1_raws.fits
20140815150948269_OBSUPICE-R1_met.fits
20131215115954558_SVAKOV-R2_fb.jpg
20131215115955002_SVAKOV-R2_nomet.jpg
20140808100000_OBSUPICE-R1_meta.csv

Adresářová struktura na stanici

Adresářová struktura správně nakonfigurované stanice Bolidozor vypadá následovně.

User_Name
├── bolidozor
│   ├── radio-observer.log
│   └── station
│     ├── Bolidozor.json
│     ├── bus_config.py
│    ├── rmob.cfg
│     ├── data
│     ├── meteors
│     └── snapshots
├── repos
│   ├── pymlab
│   ├── pysdr
│   ├── python-mlab-utils
│   ├── radio-observer
│   ├── data-uploader
│   ├── sdr-widget
│   ├── signal-piping-tools
│   └── station-supervisor
├── resize_fs.sh
└── setup_reverse_tunnel.sh

Všechna měřená data včetně metadat jsou ukládána do složky bolidozor. Ta obsahuje podsložku station, kde jsou v hierarchické adresářové struktuře uložena měřená data a v nejvyšším adresáři jsou společné meta datové soubory pro vnořená data.

 • rmob.cfg - Parametry stanice, umístění, poloha, verze HW. Tento soubor je potřebný pro export dat do sítě rmob.org.
 • Bolidozor.json - Nastavení stanice a měření.

Složka bolidozor tím pak částečně kopíruje datovou strukturu stanice na serveru space.astro.cz.

K vyřešení

Identifikace pozice stanice

Pozice stanic je potřeba označit jednoznačným identifikátorem. Jsou následující možnosti, jak to řešit:

cs/convention.txt · Poslední úprava: 2017/01/28 09:32 autor: kaklik