Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý. Zobrazit změny.
Překlady této stránky?:

cs:service

Vzdálená údržba stanic

Pro přístup k servisnímu rozhraní je třeba mít přístupové údaje na server space.astro.cz. Z něj je pak možné přistupovat k většině stanic a stanice spravovat.

Postup připojení je následující:

ssh jmeno_observatoře@space.astro.cz

V případě že autentizace veřejným klíčem proběhne v pořádku, budete připojeni na server space.astro.cz. Na něm si můžete prohlížet svoje staniční data. Případně promazávat nehodnotná data, která byla do datového úložiště omylem zanesena.

Ke svojí stanici se pak připojíte příkazem

ssh jmeno_uzivatele@jmeno_stanicniho_pocitace.tunnel

Tento návod počítá s tím, že stanice má zapnutý a nakonfigurovaný reverzní ssh tunnel. A jeho parametry jsou v konfiguračním souboru /etc/ssh_config na serveru space.astro.cz

wget http://space.astro.cz/bolidozor/support/scripts/setup_reverse_tunnel.sh
chmod +x ./setup_reverse_tunnel.sh
sudo ./setup_reverse_tunnel.sh 

Získání přístupu na space.astro.cz

Nejlepší možností je použití přihlašování veřejným klíčem. V takovém případě server space.astro.cz nebude vyžadovat heslo. Pár klíčů je potřeba vygenerovat na počítači ze kterého chcete získat přístup na space.astro.cz. Z příkazové řádky to provedeme spuštěním utility ssh-keygen:

ssh-keygen

Ta se zeptá na několik údajů, které nebudeme vyplňovat. Pouze potvrdíme volbu klávesou enter. Utilita vygeneruje dva soubory id_rsa.pub a id_rsa. Soubor id_rsa.pub obsahuje veřejný klíč, který je potřeba přenést na server space.astro.cz

To lze udělat buď ze stanice nakopírováním obsahu souboru do souboru /~/.ssh/authorized_keys který už na serveru space.astro.cz existuje v domovském adresáři observatoře.

Druhou možností je nastavení přístupového hesla. Heslo lze nastavit při připojení se na space.astro.cz (stanice se na server připojuje automaticky s použitím autentizace klíčem) Ze stanice se na space.astro.cz připojíme pomocí:

ssh jmeno_observatoře@space.astro.cz

V příkazovém řádku na serveru space.astro.cz pak můžeme nastavit heslo nástrojem passwd.

Nejčastější operace na stanici

Zastavení a spuštění detekčního software

cd repos/station-supervisor/
./stop.sh
./start.sh

Restartování stanice

sudo reboot 

Vypnutí stanice

sudo poweroff

Nahrání testovacího RAW záznamu z přijímače

nc localhost 3701 | sox -t f32 -c 2 -r 96000 - test.wav trim 0 30

Tento příkaz vytvoří na spuštěné stanici 30s dlouhý WAV záznam komplexních vzorků z přijímače. Pro jeho další zpracování je užitečné si jej zkopírovat na space.astro.cz do účtu stanice.

scp test.wav ZVOLENEVES@space.astro.cz:/storage/bolidozor/ZVOLENEVES/.
cs/service.txt · Poslední úprava: 2017/08/22 11:13 autor: kaklik