Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý. Zobrazit změny.
Překlady této stránky?:

cs:rmds-monitoring

Vzdálené monitorování stavu stanic

Conky

Conky dashboard přes X-forwarding

V tomto případě postupujeme stejně, jako při spuštění jakékoli jiné aplikace se vzdáleným xterminálem. Na server space.astro.cz se proto připojíme s příslušnými parametry -XY. Tj.

ssh -XY space.astro.cz

Podobně postupujeme i při připojení na zvolenou stanici.

ssh -XY TEST-BPB.tunnel

Pak již stačí pouze spustit conky z terminálu.

conky -o 

Parametr -o způsobí, že na obrazovce vyrenderuje samostatné okno.

Příklad konfiguračního souboru .conkyrc který je v současné době na většině stanic vypadá takto:

background		yes
use_xft			yes
xftfont			Courier:size=12
double_buffer		yes
update_interval		2
alignment		top_right
gap_x			10
gap_y			10
no_buffers		yes
minimum_size 		365x500
pad_percents		3 

TEXT
${color #FF6666}$nodename - $sysname $kernel
${color #6666FF}Uptime: $uptime
RAM: $memperc% ${membar 8}
Swap: $swapperc
CPU: $cpu% ${cpubar 8}
CPU Temp: ${acpitemp}C
${color #FFFF00}/    ${fs_used /}/${fs_size /}${alignr}${fs_used_perc /}%
${fs_bar 8 /}
${color #00FF00}Down: ${downspeedf eth0}k/s ${alignr}${totaldown eth0} total
${downspeedgraph eth0}
${color #00FF00}Up: ${upspeedf eth0}k/s ${alignr}${totalup eth0} total
${upspeedgraph eth0}
${color #3ff}${font Courier:bold:size=16}Station Status:${font}
sdr-widget${hr 2}
 ${if_running sdr-widget}${color green}Running
 Connected (${tcp_portmon 3701 3701 count}):
  ${tcp_portmon 3701 3701 rip 0} ${tcp_portmon 2001 2001 rport 0}
  ${tcp_portmon 3701 3701 rip 1} ${tcp_portmon 2001 2001 rport 1}
  ${tcp_portmon 3701 3701 rip 2} ${tcp_portmon 2001 2001 rport 2}${else}${color red}Not running${endif}${color 3ff}
radio-observer${hr 2}
 ${if_running radio-observer}${color green}Running${else}${color red}Not  running${endif}${color 3ff}
frequency-guard.py${hr 2}
 běží i neběží - je třeba dodělat
ntpd${hr 2}
 ${if_running ntpd}${color green}Running${else}${color red}Not running${color #3ff}${endif}${color 3ff}
gpsd${hr 2}
 ${if_running gpsd}${color green}Running${else}${color red}Not running${color #3ff}${endif}${color 3ff}

SSH spojení pro přenos dat

V případě přímého přístupu na více stanic je možné využít nástroj tellconky.

cs/rmds-monitoring.txt · Poslední úprava: 2015/10/29 12:13 autor: kaklik