Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý. Zobrazit změny.
Překlady této stránky?:

cs:odroid

Instalace ODROID stanice sítě Bolidozor

Tento návod předpokládá hardwarovou verzi stanice RMDS02C s počítačem Odroid-X2

Jako operační systém je nainstalováno Lubuntu 14.04 LTS.

Obraz operačního systému

Stáhneme obraz OS pro stanici s počítačem ODROID-X2 v Bolidozoru.

Stažený image dekomprimujeme a nakopírujeme na eMMC kartu. Název eMMC karty zjistíme po zasunutí do čtečky ve výpisu dmesg.

xz -d lubuntu_odroid.img.xz 
sudo dd if=lubuntu_odroid.img of=/dev/sdb bs=1M
sync

Po nakopírování obrazu nabootujeme ODROID a další nastavení provádíme přímo na něm. Přihlašovací údaje pro základního uživatele jsou:

  • Username: odroid
  • Password: Bolidozor

Konfigurace image

Image na SDcard musíme upravit pro správné fungování v sítí.

V lubuntu je vytvořen účet odroid s heslem odroid. Uživatel odroid je sudoer. Heslo co nejdříve změníme pomocí příkazu passwd.

Změníme jméno stanice v souborech

/etc/hostname
/etc/hosts

Změníme MAC adresu v souboru

/etc/smsc95xx_mac_addr

Novou MAC adresu vygenerujeme přímo z příkazové řádky. To uděláme příkazem:

$(echo $FQDN|md5sum|sed 's/^\(..\)\(..\)\(..\)\(..\)\(..\).*$/02:\1:\2:\3:\4:\5/')

Tento způsob vygeneruje novou adresu založenou na absolutním doménovém jménu počítače. Je proto nutné nejdříve změnit název stanice. A až potom generovat novou MAC adresu pro odroid.

Změníme časové pásmo a umístění stanice (časové pásmo nastavíme na UT.)

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Někdy je také potřeba vygenerovat místní nastavení např:

sudo locale-gen cs_CZ.UTF-8

Nakonec ještě zvětšíme partition ext4 pomocí GParted na plnou velikos cílové SDcard. Nebo použít odroid-config

Podrobnější popis pro případ instalace from scratch nebo pro případ potíží se SW nebo HW najdete na MLAB wiki. Na předpřipraveném image pro síť Bolidozor by měly být hotové. A můžeme pokračovat Spuštěním detekce na stanici

Spuštění detekce meteorů na stanici

Před prvním spuštěním musíme do domovského adresáře uživatele ODROID nakopírovat jeho konfigurační soubor nazev_binarky.json z adresáře se zdrojovými kódy radio-observer. Tento soubor musíme přejmenovat podle jména stanice a upravit jeho vnitřek podle umístění složky, do které budeme ukládat detekované meteory.

Popis konfiguračního souboru pro síť Bolidozor naleznete v popisu Radio-observeru.

Adresáře do kterých se budou ukládat data o meteorech, na které se odkazuje konfigurační soubor, musí existovat. Pokud neexistují, vytvořte je.

Detekci spustíme pomocí skriptu

~/Bolidozor/netstart.sh

Skript můžeme spustit přímo na stanici, nebo přes ssh s přesměrováním na vzdálený xserver. Příklad spuštění ssh s přesměrováním na xserver počítače, ze kterého provádíme přihlášení.

ssh odroid@nazev_stanice -X
~/Bolidozor/netstart.sh

Popis skriptu netstart.sh

ulimit -c unlimited
~/Bolidozor/frequency_log.py 1 286.0788&
jackd -d alsa -dhw:1&
sleep 3
qjackctl&
sleep 4
jacktrip -q 8 -r 3 -s&
sleep 3
~/Bolidozor/ODROID3/ODROID3&
sleep 3
jack_connect alsa_in:capture_1 system:playback_1
jack_connect alsa_in:capture_2 system:playback_2
jack_connect ODROID3:midi_out system:playback_3

V tomto ukázkovém skriptu je název stanice ODROID3.

ulimit

Zajistí uložení core dump, pokud dojde v některé aplikaci k výjimce.

frequency_log.py

Automaticky ladí rádio, aby zázněj od nosné GRAVESu byl na 10,6 kHz.

jackd -d alsa -dhw:1&

Spustí JACK server s se zdrojem zvkuku z karty 1. a použitím driveru alsa.

qjackctl

Můze se vynechat. Spustí grafickou aplikace, pomocí které je vidět, zda server běží a co je s čím propojeno.

jacktrip

Spustí klienta jacktrip pro přenos zvukových dat po síti.

~/Bolidozor/jmeno_stanice/jmeno_stanice

Spustí radio-observer, čímž se začnou ukládat detekované meteory do adresáře, který je specifikován v konfiguračním souboru .json .

jack_connect

Propojí všechny aplikace v případě, že je na síti připojena monitorovací stanice.

Skripty pro odesílání dat

Zdrojové soubory skriptů pro upload dat jsou na githubu Bolidozoru.

Na stanici jsou umístěny v ~/git/RMDS-data-uploader. Pro zapnutí odesílání dat upravíme konfigurační soubor ~/git/RMDS-data-uploader/config.py podle názvu stanice a umístěni souborů. Pak ve screenu spustíme run.py.

screen
cd ~/git/RMDS-data-uploader/
./run.py

Spuštěný screen opustíme klávesovou zkratkou CTRL-A a CTRL-D po sobě. Při správném nastavení config.py uploader roztřídí data a nahraje je na centrální datový server space.astro.cz.

Monitorování detekovaných meteorů na PC

Na PC připojeném do sítě LAN mužeme spustit vizualizaci detekovaných meteorů, Vizualizaci spustíme následujícím sledem příkazů, které můžeme umístit do skriptu netmaster.sh ,

jackd -r -d alsa&
sleep 3
qjackctl&
sleep 3
~/git/pysdr/pysdr-waterfall&
#~/git/pysdr/pysdr-waterfall -d ~/git/pysdr/detectors/meteor_echo.py&
sleep 3
~/git/pysdr/whistle/whistle -p freqx,-10400:kbfir,41,0,400,100:freqx,400:amplify,200&
sleep 3
jack_netsource -H odroid -i2 -I1 -o0 -O0&

jackd

Spustí lokální JACK server.

qjackctl

Nástroj pro propojování aplikací v JACK.

pysdr-waterfall

Spustí waterfall zobrazení. V našem případě máme OpenGL waterfall display pySDR nainstalován do adresáře ~/git/pysdr. Pysdr do tohoto adresáře stáhneme pomocí příkazu

git clone https://github.com/MLAB-project/pysdr

Ve skriptu máme také zakomentovánu variantu se spuštěnou detekcí meteorů přímo v pysdr.

whistle

Generuje zvuk meteoru.

jack_netsource

Připojí JACK přes síť k ODROIDu.

Je dobré také vytvořit dávku netstop.sh

killall whistle
killall jack_netsource
killall jackd
killall qjackctl

která vše zastaví. Pysdr-waterfall musíme zastavit ručně zavřením jeho okna.

Pokud je vše spuštěno, musíme na obou počítačích pomocí qjackctl nebo pomocí přikazu jack_connect vše pospojovat.

Propojení JACK komponent by mělo vypadat takhle na Odroidu:

a takhle na PC:

Takhle pak vypadá meteor detekovaný na zvukovém proudu v pysdr

a takhle radio-observerem

cs/odroid.txt · Poslední úprava: 2016/11/06 18:34 autor: kaklik