Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý. Zobrazit změny.
Překlady této stránky?:

cs:noise_interference

Rušení při pozorovaní meteorů pomocí sytému RMDS

Tato stránka shromažďuje různé vedlejší signály a úkazy, které byly zaznamenány při používání detekční stanice. Pokud stanici přeladíte a vydáte se na průzkum jiných rádiových pásem, tak vám může s identifikací signálu pomoci tento seznam.

Typický meteor

Netypický meteor bez head echa

Dva meteory, každý s head echem.

Meteor s head echom

Bolid

Horizontálne čiary sú vo väčšine prípadov sposobené zažínaním osvetlenia (v byte alebo okolí)

Vyžarovanie z HDMI kábla

Vyžarovanie z HDMI kábla

Špatný napájecí zdroj

ISS, nebo jiný velký satelit. Družic je na signálu z GRAVESu viditelných mnoho, jako můžete vidět na obrázku který zpracovali Center for Machine Perception ČVUT.

 Dráhy družic viditelné GRAVEsem ze Svákova (vytvořilo CMP ČVUT)

Lokální rušení

Rušení objevené na hvězdárně v Hradci Králové, je způsobené vyzařováním z LED 7-segmentového displeje připojeného k časovému normálu.

Některým uživatelům se při provozu stává, že mají různé potíže s nežádoucím rušením. Tato kapitola shrnuje některé zkušenosti s běžně vyskytujícími se typy rušení a možnosti jejich řešení.

Nejprve uvedeme obrázek správně nastaveného přijímače bez připojené antény a se zvukovkou „Creative Soundblaster USB External live!“.

SDRX01B bez připojené antény

Je vidět že uprostřed (na nulové audio frekvenci) je zvýšený signál, který je způsoben indukcí síťové frekvence 50Hz do audio kabelů připojených ke zvukovce. Vylepšením pozice kabelů a zemních smyček je možné jej ještě dále zmenšit.

Dále uvedeme obrázek v případě připojené antény v relativně RF čistém prostředí

SDRX01B s LW anténou připojenou přes cca 5m koaxu RG58

Nyní se dostáváme ke stavům, kdy prostředí v kterém přijímač provozujeme už není tak elektromagneticky čisté.

Problémy budeme ilustrovat na sestavě z následujícího obrázku, kterou obecně nelze pokládat, za dobrý nápad pokud chceme dosáhnout minimálního rušení. Plastový notebook, má minimální útlum vyzařované energie, na stole je mnoho spínaných zdrojů. Všude je použito mnoho dlouhých a špatně stíněných kabelů.

Metalický Ethernet

Zapnutý metalický Ethernet je jednou z nejviditelnějších příčin rušení, je charakteristický svými tenkými periodickými spektrálními čárami, které mají největší hustotu v oblasti okolo 25MHz.

Jak takový stav vypadá dobře ilustruje následující obrázek:

Možností řešení tohoto problému je několik, bohužel žádný z nich ale není tak účinný, jako když se v pozorovací lokalitě Ethernet nevyskytuje vůbec.

Stínění

Klasické UTP patch kabely lze pořídit i ve stíněném STP/FTP provedení, které sníží vyzařování kabelu

Optický ethernet

Další možností je použití optického Ethernetu. Dnešní počítače ale bohužel zatím nejsou vybaveny optickými Ethernet porty a proto je nutné použít externí převodník Ethernet-optika.

Spektrum rušení od Ethernetu se pak změní následovně

Je ale vidět, že v RF signálu stále po Ethernetu zůstává mnoho artefaktů. Ty jsou ale způsobeny z velké části přenosem parazitního signálu po napájecím kabelu konvertoru do stejné zásuvky, jako je napájení SDR přijímače.

Pokud konvertor zapojíme do jiné zásuvky, tak se rušení podstatně sníží.

Dále také můžeme na napájecí kabel přidat feritový kroužek, který bude ještě dále blokovat přenos RF signálu po napájecím kabelu

Podobným způsobem by jistě bylo možné postupovat dále. Přidání feritu na všechny kabely, oddělení zásuvek, uzavření přijímače do krabičky atd.

cs/noise_interference.txt · Poslední úprava: 2016/08/13 15:55 autor: roman