Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý. Zobrazit změny.
Překlady této stránky?:

cs:meteor-observer

Mobilní aplikace Meteor Observer

Aplikace pro reportování vizuálního pozorování meteorů. K záznamu informací je využíváno mobilního telefonu s OS Android. Parametry dráhy meteoru jsou získávány ukázáním na dráhu meteoru, kterou si uživatel zapamatoval. (Úhly jsou měřeny magnetometrem a akcelerometrem v telefonu) Aplikace umožňuje zaznamenat jak systematické, tak i sporadické náhodné pozorování meteorů.

Používání aplikace

Příprava pozorování

Protože aplikace na pozorování meteorů používá k měření a záznamu informací o stopě meteorů vnitřní senzory telefonu, je potřeba před pozorováním provést jejich inicializaci a kalibraci.

Nastavení přesného času a polohy

Přesný čas a poloha je v aplikaci získávána z údajů poskytovaných GPS. Je proto důležité si před pozorováním GPS zapnout a nechat ji inicializovat, dokud nebude mít stálý fix. Ke zrychlení tohoto procesu můžete využít podpůrnou aplikaci GPS Status, která běží při zapnutí GPS na pozadí a z internetu stahuje AGPS data, které napomáhají GPS získat polohu.

Kalibrace interních senzorů telefonu

Zapněte aplikaci Expa Observer a pohybujte telefonem v prostoru do osmiček tak, aby telefon prošel pokud možno všemi polohami. Čím pomaleji delší dobu budete tento postup provádět, tím budou interní snímače telefonu lépe zkalibrované a výsledné záznamy o dráze meteoru budou přesnější. Je jedno jestli během této doby dojde k zaznamenávání nějakých drah meteorů. Tyto záznamy můžete později vymazat v menu editace záznamů.

Tato kalibrace ve skutečnosti kalibruje mezní hodnoty magnetometru a akcelerometru v telefonu. A také srovnává vzájemnou rotaci těchto senzorů.

Nastavení uživatelského jména

V menu nastavení si změňte náhodně vygenerovaný anonymní identifikátor za nějakou rozumnou přezdívku, aby bylo možné identifikovat jednotlivé pozorovatele a případně je odměnit za jejich pozorování.

Pozorování

Mobilní telefon má během pozorování zapnutou aplikaci Expa Observer s červenou obrazovkou na které se zároveň zobrazují červené hodiny. Telefon můžete v tomto režimu přenášet běžným způsobem v kapse. Je vhodné si také nastavit poměrně vysokou hlasitost systémových zvuků, aby jste slyšeli pípání oznamující jednotlivé přechody mezi stavy aplikace.

Pokud zahlédnete meteor a chcete jej zaznamenat, tak telefon vyjměte z kapsy podržte jej v horizontální poloze o v jedné ruce rychle otočte o 180 stupňů. V této chvíli dojde k zaznamenání času. A zároveň se ozve pípnutí oznamující tuto událost.

Následně namiřte telefon na začátek stopy meteoru a to tak, aby jeho hrany na podélné straně byly vzájemně v zákrytu. A aby spojnice mezi začátkem stopy meteoru a vaším okem směřovala skrz oba tyto rohy. Telefon takto chvíli podržte, než se ozve pípnutí, které oznámí zaznamenání bodu počátku stopy. Následně stejným způsobem ukažte na konec stopy meteoru. Opět se ozve pípnutí. Tím je zaznamenána stopa meteoru.

Odeslání dat

V menu záznamů si můžete prohlédnout data od jednotlivých zaznamenaných meteorů a případně k nim dopsat poznámku. O rychlosti letu, barvě, pozorovacích podmínkách atd.

Potom je potřeba se připojit do internetové sítě. A data pak prosím odešle na náš server, tak že zaškrtnete všechny záznamy, které chcete odeslat. A následně zvolíte volbu Upload selected.

Zpracování měřených dat

Sběr dat od pozorovatelů

Aplikace Meteor-observer ukládá pozorování nejdříve v paměti telefonu. Po ukončení pozorování jsou data přes http push request odeslána na agregační server, který z nich vytvoří lokální záznam do souboru. Soubory s měřením mají být pak posílány na datový server. Agregovaný datový záznam by mohl být ve formě CSV souboru.

Agregační server by měl zároveň poskytovat webovou stránku s náhledem na poslední zaznamenávaný soubor.

Vývoj projektu

cs/meteor-observer.txt · Poslední úprava: 2019/03/06 15:28 autor: fluktuacia