Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:gpant

Ground plane 1/4 lambda anténa

GP anténa je složena ze dvou hlavních částí: zářiče (svislá část) a jednoho radiálu (šikmá část).

Umístění antény

Zářič antény by měl být pokud možno umístěn dostatečně daleko (běžné pravdlo je minimálně 2 lambda) od velkých nebo vodivých objektů, jako jsou zdi budovy, svislé dráty, zábradlí atd.

Příklad fungujícího umístění a montáže GP antény

Vhodný směr natočení radiálu antény je na jiho západ směrem k ploše ozářené radarem GRAVES, kde očekáváme nejlepší odrazy od stop meteorů. Anténu je pak možné (za část pod radiálem) připevnit vázacím drátem, nebo stahovacím páskem ke svisle umístěné tyči.

Konstrukce

Mechanická konstrukce antény se skládá z těchto dílů:

 • 1x Tlustá plastová trubka 32×4,4, délka 50 cm
 • 2x tenká plastová trubka, délka 50 cm
 • 2x tenká plastová trubka délka 3 cm, nebo koleno přímo napojitelé do T
 • 2x ucpávka průměr 20
 • 1x T průměru 20
 • 1x koleno 45° průměru 20
 • 1x přechod z průměru 32 na 20
 • 2x držák na trubku průměru 32 (pro uchycení vodotěsné krabičky)
 • 1x krabička LUCASYSTEM00851, nebo obdobná
 • 2x průchodka do vodotěsné krabičky

Elektrická část se skládá z těchto dílů:

 • 1x H05V-K průřezu 0,75 mm2 o délce cca 51 cm
 • 1x plný vodič o průměru 2,5 mm2 o délce cca 51 cm
 • 1x koaxiální kabel RG 58/U o délce cca 40 cm
 • 1x krimpovací SMA konektor

Uvnitř trubkové plastové mechanické konstrukce je umístěna elektrická část, která je hlavní součástí antény. Ta se skládá ze zářiče kombinovaného se zkratovacím ¼λ vedením, které slouží jako ochrana přijímače před přepětím a zároveň částečně filtruje mimopásmové rušení.

Výrobní postup

Mechanická část

Nejvýhodnější je nejdříve přivařit tvarovky na dlouhé díly, neboť tak lépe udržíme souosost. Při svařování dílů je dobré si označit ryskou 10mm od konce trubky, tato ryska pak usnadňuje svařování tím, že víme, kolik trubky je již zasunuto v nástavci svářečky.

Následně velké díly s tvarovkami svaříme do konečné podoby antény. Víčka se na konce antény vaří až úplně naposled po zapojení vnitřní vodivé konstrukce.

Souosost zkontrolujeme nejlépe pohledem skrz, nebo okolo trubky.

Elektrická část

Zářič antény je v tomto případě kombinovaný se zkratovacím pahýlem. Celková délka zářiče i včetně pahýlu pro rezonanci na 143 MHz je 499 mm. Délka samotného zkratovacího vedení z RG213 i RG58 je 346 mm (VF 0,66). Zkratovací pahýl je na spojené straně prodloužen trnem Cu drátu o průřezu 2,5mm² na rezonanční délku zářiče. Naopak na svodové straně je připojen svým stíněním na střední vodič svodu a středový vodič pahýlu je připojen na stínění svodu. Radiál antény je stejně dlouhý jako zářič a je naletován přímo na stínění anténního svodu. Radiál je vyroben z měděného lanka o průřezu 0,75 mm². Na svodu je několik cm pod připojením zářiče a radiálu na svod navlečeno feritové jádro, které slouží k odstranění povrchových proudů po stínění svodu. Všechny letované spoje jsou pro izolaci a zlepšení mechanické stability zalepeny tavným tepelným lepidlem.

Složení antény

Elektrickou část antény je po složení potřeba vtáhnout do mechanické trubkové výztuže. To se udělá tak, že trubkou pro radiál protáhneme provázek (nejvhodnější je bavlněný pro jeho vysokou ohebnost) s maticí uvázanou nakonci. Prostrkávání provázku začíná od konce radiálu následně v kolenu matici sklepeme do spodní části antény. Na takto protažený provázek upevníme radiál. Osvědčil se postup lanko několikrát ovinout provázkem a ten pak přilepit tavným lepidlem.

Následně zatáhneme radiál společně se zářičem zespodu do antény. Na svodu je třeba mít již navlečené feritové jádro a pojištěné stahovacím páskem proti sklouznutí. V zatahování pokračujeme do doby, než bude odbočení radiálu v T-kolenu plastové konstrukce. Potom radiál napneme a provázek pojistíme proti zpětnému zatažení přilepením tepelným lepidlem na stěnu trubky. Podobným přilepením přichytíme i zářič na vrcholu antény. Tím dojde k uchycení antény v plastové konstrukci. Zbytek provázku pak odstřihneme.

Pak stačí na vrchol antény navařit plastovou zátku a anténa je hotová.

cs/gpant.txt · Poslední úprava: 2024/02/11 18:04 autor: kaklik