Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý. Zobrazit změny.
Překlady této stránky?:

cs:registration

Toto je starší verze dokumentu!


Registrace do sítě BOLIDOZOR

Přístup na datové úložiště ČAS

Stanice posílají soubory s naměřenými daty na server space.astro.cz pomocí protokolu SCP. Majitel stanice si musí nejdříve vygenerovat klíčový pár (pokud ho ještě nemá vygenerován), který bude sloužit pro autentizaci stanice vůči serveru.

Generování klíčového páru

 $ ssh-keygen -t rsa -C "observatory_name"
 
 Generating public/private rsa key pair.
 Enter file in which to save the key (/home/kakl/.ssh/id_rsa): 
 Enter passphrase (empty for no passphrase): 
 Enter same passphrase again: 
 Your identification has been saved in /home/kakl/.ssh/id_rsa.
 Your public key has been saved in /home/kakl/.ssh/id_rsa.pub.
 The key fingerprint is:
 76:e7:3f:ea:f5:aa:37:90:d3:65:b9:d1:af:fd:53:35 kakl@kaklTP
 The key's randomart image is:
 +--[ RSA 2048]----+
 |         |
 |         |
 |        o|
 |        E=|
 |    S . .o o*|
 |    . . o+ ..o|
 |      .o.o.|
 |       o=o.|
 |      .++o+=|
 +-----------------+
 > 
 1. Za „observatory_name“ si zvolte identifikaci vaší observatoře. Název observatoře nesmí obsahovat mezery a znaky s diakritikou.
 2. Soubor id_rsa.pub pošlete e-mailem na adresu:(Martin Kákona) kakl@astro.cz . V e-mailu také uveďte název/názvy stanic, které chcete do systému přidat. Název stanice může být maximálně 20 znaků dlouhý a nesmí obsahovat mezery a diakritiku. Inspirujte se prosím již založenými stanicemi.
 3. Na serveru vám bude založen účet. O založení účtu se dozvíte e-mailem. Založení účtu zatím dělají lidé, tak buďte prosím trpěliví.

Po založení účtu budete mít možnost uplodovat svoje data na server space.astro.cz.

Připojení do VPN sítě Bolidozor

Pro možnost vzdálené správy stanic je vhodné stanici připojit do VPN sítě. Při registraci stanice stačí jenom požádat o připojení do VPN a zpět vám pošleme soubory s klíči a konfiguraci k připojení do VPN sítě Bolidozoru.

ca.crt
StationName.crt
StationName.key
vpn_client.conf

Pro připojení je potřeba mít nainstalovaného OpenVPN klienta. Ten v Ubuntu nainstalujeme snadno.

sudo apt-get install openvpn

Výše uvedené soubory pak nakopírujeme do /etc/openvpn a spustíme službu OpenVPN.

sudo /etc/init.d/openvpn start

Pokud vše zafunguje správně, tak by mezi síťovými rozhraními mělo vzniknout nové zařízení tap s přidělenou IP adresou. Např.

ifconfig
tap0   Link encap:Ethernet HWaddr a2:de:9f:cd:dc:85 
     inet addr:10.0.1.1 Bcast:10.0.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::a0de:9fff:fecd:dc85/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:924 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100 
     RX bytes:100195 (100.1 KB) TX bytes:92581 (92.5 KB)
cs/registration.1421617961.txt.gz · Poslední úprava: 2015/01/18 22:52 autor: kaklik