Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý. Zobrazit změny.
Překlady této stránky?:

cs:ghpsdr3

ghpsdr3

ghpsdr3 je systém softwarových nástrojů pro práci SDR přijímači.

Systém se skládá z několika komponet:

 • server
 • dspserver
 • clients

Instalace Ubuntu 14.04

Potřebné knihovny

sudo apt-get update
sudo apt-get install libqt4-opengl-dev qtmobility-dev libusb-0.1-4 libusb-dev libfftw3-dev portaudio19-dev libpulse-dev libsamplerate0-dev libusb-1.0-0-dev libconfig8-dev xdg-utils libortp-dev gcc-multilib libssl-dev libevent-dev libglu1-mesa-dev freeglut3-dev cmake libspeexdsp-dev libxcb-composite0-dev

codec2

svn co https://freetel.svn.sourceforge.net/svnroot/freetel/codec2
cd codec2
mkdir build_linux
cd build_linux/
cmake ../ && make
sudo make install
sudo ldconfig

ghpsdr3-alex

git clone git@github.com:alexlee188/ghpsdr3-alex.git
cd ghpsdr3-alex/
autoreconf -i
./configure
make
sudo make install

Instalace Ubuntu 14.10

Instalace je dobře popsána zde.

Ubuntu 14.10

Make sure that your systems is up to date:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Install the tools:

sudo apt-get install make gcc g++ autoconf automake autotools-dev libtool git subversion

Install the prerequisite packages:

sudo apt-get -y install libusb-0.1-4 libusb-dev libfftw3-dev portaudio19-dev libpulse-dev libsamplerate0-dev libusb-1.0-0-dev libconfig8-dev xdg-utils libortp-dev gcc-multilib libssl-dev libevent-dev cmake 

Install Qt5 from Ubuntu repository:

sudo apt-get install qt5-default qt5-qmake libqt5multimedia5 libqt5multimedia5-plugins qtmultimedia5-dev

Build and install codec-2

svn co https://svn.code.sf.net/p/freetel/code/codec2 codec2
cd codec2
mkdir build_linux
cd build_linux
cmake ../ && make
sudo make install
sudo ldconfig

Build and install ghpsdr

Download the source code from git:

git clone git://github.com/alexlee188/ghpsdr3-alex

Depending on your Internet connection thorughput, it will take several minute to download.

cd ghpsdr3-alex
git checkout master
autoreconf -i && ./configure && make -j4
sudo make install

The default configure above builds with debug and default Qt5 version in your PC. For optimized executable, you need to specify options specific to your system. See the sample shell scripts that replaces the above ./configure step:

./alex-conf.sh         if you have problems finding codec2
./alex-avx-conf.sh       for building with i3,i5 and i7 cpu's supporting Advanced Vector Extensions (AVX)
./alex-openmp-conf.sh      for building with i3,i5 and i7 cpu's and OpenMP support
./alex-sse3-conf.sh       for building with SSE3 capable cpu's
./alex-openmp-sse3-conf.sh   for building with SSE3 cpaable cpu's and OpenMP support

After that you shoul be able to run QtRadio from command line by executing.

QtRadio

If you get a segfaut message you should check if there not old libraries present.

sudo apt-get remove qtmobility-dev libqtmultimediakit1 

USRP

Pro použití s rádiem USRP je třeba, potom co naklonujete repositář z githubu přejít z master do jiné větvě, která obsahuje specifické úpravy pro USRP, to zajistíme následujícím příkazem:

git checkout origin/usrp-server

Potom postupujeme dále podle výše odkazovaného návodu.

Stejný postup zopakujeme na počítači ze kterého se chceme připojit (už nemusíme měnit větve).

Spuštění

Na počítači, ke kterému je připojeno rádio, spustíme dspserver a ursp-server.

dspserver --addres "ip adresa"

V případě stanice radio.ust.cz jde konkrétně o příkazy

sudo usrp_server --rx-subdev "A:0"
dspserver

kdy každý server zvlášť spustíme ve screenu, aby zůstal běžet i po odhlášení.

cs/ghpsdr3.txt · Poslední úprava: 2015/03/03 22:14 autor: kaklik