Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:blackhole_notebooks

Jupyter notebooky na bh.astro.cz

Na adrese bh.astro.cz/ed běží služba envdeploy, která poskytuje pro uživatele oddělené běžící instance aplikace JupyterLab. V JupyterLabu lze pracovat s Jupyter notebooky. Služba je ve vývoji a testuje se na uživatelích.

Prostředí

Při spouštění JupyterLabu si v envdeploy uživatel vybírá z vícero prostředí. Prostředí představuje kombinaci konkrétní verze JupyterLabu, interpretu Pythonu, dostupných knihoven a dalších programů. Prostředí také určuje, zda se notebooky spouštějí pod uživatelem přímo na hostujícím operačním systému na bh.astro.cz, či zda se spouštějí izolovaně v kontejneru.

V současnosti se uživatelům doporučuje používat prostředí anaconda3. Toto prostředí nezahrnuje izolaci kontejnerem, a pro uživatele envdeploy musí existovat stejnojmenný uživatelský účet na úrovni operačního systému na bh.astro.cz. Pod tímto účtem se notebooky spouštějí. Ve svém domovském adresáři uživatelé najdou podadresář shared_notebooks. To je adresář sdílený všemi uživateli, který je zamýšlen jako prostor pro spolupráci. (shared_notebooks je symbolický odkaz, který se vytvoří při prvním spuštění.) Python a další programy v prostředí anaconda3 pocházejí z distribuce Anaconda.

Další prostředí mohou být přidávány a odebírány.

Balíčkovací manažer

Balíčky v distribuci Anaconda se správují příkazem conda:

$ sudo /srv/envdeploy/anaconda3/bin/conda

Ukázka běžícího prostředí anaconda3

Uživatelské účty

Účet je založen uvedením uživatele v souboru /srv/envdeploy/passwd. To je soubor ve formátu htpasswd, se kterým lze manipulovat utilitou htpasswd z balíku apache2-tools. Pro přidání uživatele, či změnu hesla uživatele stávajícího:

# htpasswd /srv/envdeploy/passwd *uživatel*

Pro odstranění uživatele:

# htpasswd -D /srv/envdeploy/passwd *uživatel*
cs/blackhole_notebooks.txt · Poslední úprava: 2019/07/29 14:38 autor: povik