Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:data-outputs

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:data-outputs [2020/06/29 12:09]
kaklik [Obsah FITS hlavičky]
cs:data-outputs [2020/06/29 12:10] (aktuální)
kaklik [Obsah FITS hlavičky]
Řádek 40: Řádek 40:
  
 Soubory které produkuje radio-observer jsou pojmenovávány podle kontinuálního času plynoucího ze vzorkování ADC.  Soubory které produkuje radio-observer jsou pojmenovávány podle kontinuálního času plynoucího ze vzorkování ADC. 
 +
 +<WRAP center round tip 100%>
 +Jak je vidět i na následujícím příkladu, tak systémový čas a čas odvozený od vzorkování zvukovky se mohou i výrazně lišit. Tento rozdíl je závislý na délce kontinuálního běhu stanice. U některých dlouhodobě spuštěných stanic rozdíl může dosahovat i rozsahu jednotek minut. Příčinou tohoto jevu je mírně odlišná vzorkovací frekvence od ideálně stabilní vzorkovací frekvence. Znalost tohoto rozdílu je důležitá pro případnou snahu o ještě přesnější spočítání absolutních časů událostí. Z tohoto důvodu jsou zaznamenávány oba časy. 
 +</WRAP>
 +
  
  
Řádek 62: Řádek 67:
  
  
-<WRAP center round tip 100%> 
-Jak je vidět i v příkladu výše, tak systémový čas a čas odvozený od vzorkování zvukovky se mohou i výrazně lišit. Tento rozdíl je závislý na délce kontinuálního běhu stanice. U některých dlouhodobě spuštěných stanic rozdíl může dosahovat i rozsahu jednotek minut. Příčinou tohoto jevu je mírně odlišná vzorkovací frekvence od ideálně stabilní vzorkovací frekvence. Znalost tohoto rozdílu je důležitá pro případnou snahu o ještě přesnější spočítání absolutních časů událostí. Z tohoto důvodu jsou zaznamenávány oba časy.  
-</WRAP> 
  
  
cs/data-outputs.txt · Poslední úprava: 2020/06/29 12:10 autor: kaklik