User Tools

Site Tools


en:spectrumlab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:spectrumlab [2019/04/03 16:02]
fluktuacia
en:spectrumlab [2019/04/04 08:28] (current)
fluktuacia
Line 118: Line 118:
 ==== RMOB ==== ==== RMOB ====
  
-Pokud v adresáři stanice vytvoříme soubor ​[[cs:​rmob-export#​generovani_rmob_grafu|rmob.cfg]], ​bude síť Bolidozor ​ z vaší stanice automaticky generovat histogramy pro síť [[http://​www.rmob.org/​livedata/​main.php|RMOB]]. ​Není proto už potřeba mít zprovozněný program ​[[cs:​rmob-export|rmob-export]] ​přímo na stanici.+If you create a [[en:​rmob-export#​generovani_rmob_grafu|rmob.cfg]] ​file in the station’s directorythe Bolidozor ​network will automatically generate histograms for [[http://​www.rmob.org/​livedata/​main.php|RMOB]] ​network from your stationYou no longer have to run [[en:​rmob-export|rmob-export]] ​software directly on your station. 
 +  
 +===== Automatic start after computer’s shutdown =====
  
-===== Automatický start po vypnutí počítače =====+Automatic launching of SpectrumLab after logging to a graphical environment can be set using an ~/.xsession file - process described for example on [[https://​wiki.ubuntu.com/​CustomXSession|Ubuntu wiki]]. In order to use LightDM, it is necessary to  [[https://​wiki.ubuntu.com/​CustomXSession#​LightDM_configuration|configure it]].
  
- +To automatically launch SpectrumLabit is necessary ​to create the ~/​.xsession ​or~/​.xinitrc ​file under a symbolic shortcut (?? symbolický odkaz)
-Automatické spouštění SpectrumLabu po přihlášení do grafického prostředí lze zařídit pomocí souboru ~/.xsession, to je popsáno například [[https://​wiki.ubuntu.com/​CustomXSession|na Ubuntu wiki]]. LightDM je k jeho používání třeba [[https://​wiki.ubuntu.com/​CustomXSession#​LightDM_configuration|nakonfigurovat]]. +
- +
-Pro automatické spouštění SpectrumLabu je třeba vytvořit soubor ​~/.xsession, či ~/​.xinitrc ​pod symbolickým odkazem:+
 <​code>​ <​code>​
 #​!/​usr/​bin/​env bash #​!/​usr/​bin/​env bash
Line 132: Line 131:
 </​code>​ </​code>​
  
-Po zvolení ​~/​.xsession ​jako výchozího sezení po přihlášení,​ u LightDM ​se do něho stačí jednou přihlásitse může nastavit automatické přihlašování:+After choosing ​~/​.xsession ​as a default login session (in case of LightDM ​it is sufficient to log in once)you can set an automatic logging in:
  
   $ sudo /​usr/​lib/​lightdm/​lightdm-set-defaults --autologin username   $ sudo /​usr/​lib/​lightdm/​lightdm-set-defaults --autologin username
  
-SpectrumLab ​se tak spustí po zapnutí počítače.+SpectrumLab ​will start automatically with turning the computer on.
en/spectrumlab.txt · Last modified: 2019/04/04 08:28 by fluktuacia