User Tools

Site Tools

Translations of this page?:

en:rmob-export

This is an old revision of the document!


rmob-export software

Functions

Aplikace RMOB-export je náhrada softwaru Colorgramme pro OS Linux. Colorgramme existuje pouze pro Windows a je velmi nestabilní. Aplikace RMOB-export generuje samotné Rmob grafy (obrázky) a rmob.txt soubory, které hned uploaduje nawww.rmob.org. RMOB-export se dá stáhnout na GitHubu

Installation

Ubuntu

Dependencies

sudo apt-get install git g++ libmagick++ libmagick++5 libmagick++-dev libmysqlclient-dev

Compilation

Get from Github

git clone https://github.com/MLAB-project/rmob-export.git

Compile (with Makefile)

cd rmob-export/
make

After setup, which is described under, you can periodicly run Run.py with cron For set up cron, type to terminal

crontab -e

and at the end of file add the following line s with all own path to Run.py

*/15 * * * * cd /home/roman/rmob-export/; python Run.py

Settings

Setting of this app is performed by setup wizard Configure.py in rmob-export directory.

python Configure.py

Poté se vás průvodce zeptá na několik položek, které napíšete a potvrdíte entrem. Pokud položku nebudete chtít měnit, můžete jí rovnou přeskočit pomocí stisknutí klávesy enter.

Pro ověření správnosti nastavení můžete rmob-export spustit

python Run.py
en/rmob-export.1397393243.txt.gz · Last modified: 2014/04/13 14:47 by kaklik