User Tools

Site Tools

Translations of this page?:

en:rmob-export

This is an old revision of the document!


FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Program rmob-export

Funkce programu

Aplikace RMOB-export je náhrada softwaru Colorgramme pro OS Linux. Colorgramme existuje pouze pro Windows a je velmi nestabilní. Aplikace RMOB-export generuje samotné Rmob grafy (obrázky) a rmob.txt soubory, které hned uploaduje nawww.rmob.org. RMOB-export se dá stáhnout na GitHubu

Install

Ubuntu

dependence

sudo apt-get install git g++ libmagick++ libmagick++5 libmagick++-dev libmysqlclient-dev

Compilation

Get from Github

git clone https://github.com/MLAB-project/rmob-export.git

Compile (with Makefile)

cd rmob-export/
make

After setup, which is described under, you can periodicly run Run.py with cron For set up cron, type to terminal

crontab -e

and at the end of file add the following line s with all own path to Run.py

*/15 * * * * cd /home/roman/rmob-export/; python Run.py

Setting

Nastavení této aplikace probíhá pomocí průvodce nastavením Configure.py. Ve složce rmob-export zadáte

python Configure.py

Poté se vás průvodce zeptá na několik položek, které napíšete a potvrdíte entrem. Pokud položku nebudete chtít měnit, můžete jí rovnou přeskočit pomocí stisknutí klávesy enter.

Pro ověření správnosti nastavení můžete rmob-export spustit

python Run.py
en/rmob-export.1393099652.txt.gz · Last modified: 2014/02/22 21:07 (external edit)