Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:registration

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:registration [2015/05/09 14:41]
kaklik [Připojení do VPN sítě Bolidozor]
cs:registration [2018/07/01 19:45] (aktuální)
kaklik [Generování klíčového páru]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Registrace do sítě ​BOLIDOZOR ​======+====== Registrace do sítě ​Bolidozor ​======
  
 ===== Přístup na datové úložiště ČAS ===== ===== Přístup na datové úložiště ČAS =====
Řádek 33: Řádek 33:
  
   - Za //"​observatory_name"//​ si zvolte identifikaci vaší observatoře. Název observatoře nesmí obsahovat mezery a znaky s diakritikou.   - Za //"​observatory_name"//​ si zvolte identifikaci vaší observatoře. Název observatoře nesmí obsahovat mezery a znaky s diakritikou.
-  - Soubor //​id_rsa.pub//​ pošlete e-mailem na adresu:​(Martin Kákona) kakl@astro.cz . V e-mailu také uveďte název/​názvy stanic, které chcete do systému přidat. Název stanice může být maximálně 20 znaků dlouhý a nesmí obsahovat mezery a diakritiku. Inspirujte se prosím [[http://​space.astro.cz/​bolidozor/​|již založenými stanicemi]].+  - Soubor //​id_rsa.pub//​ pošlete e-mailem na adresu:​(Martin Kákona) kakl@astro.cz . V e-mailu také uveďte název/​názvy stanic, které chcete do systému přidat. Název stanice může být maximálně 20 znaků dlouhý a nesmí obsahovat mezery a diakritiku. Inspirujte se prosím [[cs:stations|již založenými stanicemi]].
   - Na serveru vám bude založen účet. O založení účtu se dozvíte e-mailem. Založení účtu zatím dělají lidé, tak buďte prosím trpěliví. ​   - Na serveru vám bude založen účet. O založení účtu se dozvíte e-mailem. Založení účtu zatím dělají lidé, tak buďte prosím trpěliví. ​
  
 Po založení účtu budete mít možnost uplodovat svoje data na  server [[http://​space.astro.cz/​|space.astro.cz]]. Po založení účtu budete mít možnost uplodovat svoje data na  server [[http://​space.astro.cz/​|space.astro.cz]].
  
-===== Připojení do VPN sítě Bolidozor ===== 
  
-Pro možnost vzdálené správy stanic ​je vhodné ​stanici ​ipojit do VPN sítěPři registraci stanice stačí jenom požádat o připojení do VPN zpět vám pošleme soubory s klíči a konfiguraci k ipojení do VPN sítě Bolidozoru+==== Vzdálený přístup na stanici ==== 
 + 
 +Pro případ, ​že bude potřeba servisní zásah na stanici, ​je vhodné ​aktivovat i reverzní ssh tunel, který může sloužit pro vzdálenou správu stanice.  
 + 
 +To lze udělat spuštěním těchto ​íkazů:  
 + 
 +  wget http://​space.astro.cz/​bolidozor/​support/​scripts/​setup_reverse_tunnel.sh 
 +  chmod +x ./​setup_reverse_tunnel.sh 
 +  sudo ./​setup_reverse_tunnel.sh 
 + 
 +Skript nakonec vypíše nastavené parametry. Např.  
 + 
 +  Host radio-test.tunnel 
 +    Port 4958 
 +    HostName space.astro.cz 
 +    User testak1 
 + 
 +Ty je potřeba zkopírovat ​odeslat na stejnou adresu, jako v ípadě [[cs:​registration|registrace stanice]]
  
-  ca.crt 
-  StationName.crt 
-  StationName.key 
-  vpn_client.conf 
  
-Pro připojení je potřeba mít nainstalovaného OpenVPN klienta. Ten v Ubuntu nainstalujeme snadno. 
  
-  sudo apt-get install openvpn 
-  ​ 
-Výše uvedené soubory pak nakopírujeme do ///​etc/​openvpn//​ a spustíme službu OpenVPN. 
-  sudo service openvpn start 
-  ​ 
-Pokud vše zafunguje správně, tak by mezi síťovými rozhraními mělo vzniknout nové zařízení tap s přidělenou IP adresou. Např. 
-  ifconfig 
-  tap0      Link encap:​Ethernet ​ HWaddr a2:​de:​9f:​cd:​dc:​85  ​ 
-            inet addr:​10.0.1.1 ​ Bcast:​10.0.1.255 ​ Mask:​255.255.255.0 
-            inet6 addr: fe80::​a0de:​9fff:​fecd:​dc85/​64 Scope:Link 
-            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST ​ MTU:​1500 ​ Metric:1 
-            RX packets:792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
-            TX packets:924 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
-            collisions:​0 txqueuelen:​100 ​ 
-            RX bytes:​100195 (100.1 KB)  TX bytes:92581 (92.5 KB) 
  
cs/registration.1431175275.txt.gz · Poslední úprava: 2015/05/09 14:41 autor: kaklik