Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:credits

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:credits [2019/01/17 16:02]
kaklik [Center for Machine Perception]
cs:credits [2019/02/27 08:19] (aktuální)
fluktuacia
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Lidé zapojení do projektu ​Bolidozor ======+====== ​People involved in the Bolidozor ​project ​======
  
-Na této stránce je seznam členů týmu pracujícího na vývoji projektu ​Bolidozor ​v České republice.+This page contains a list of team members working on development of Bolidozor ​in Czech Republic.
  
-===== Koordinátoři projektu ​=====+===== Project coordinators ​=====
  
   * KAKLIK - Jakub Kákona   * KAKLIK - Jakub Kákona
Řádek 9: Řádek 9:
   * JOSY - Josef Szylar   * JOSY - Josef Szylar
  
-===== Hlavní vývojáři ​=====+===== Main developers ​=====
  
 ==== Software ==== ==== Software ====
  
-=== Vývoj ​Software ===+=== Software ​development ​===
  
-  * Martin Povišer - [[cs:​pysdr|PySDR]] ([[http://​www.robozor.cz|Robozor.cz,​ České Budějovice]]) +  * Martin Povišer - [[en:​pysdr|PySDR]] ([[http://​www.robozor.cz|Robozor.cz,​ České Budějovice]]) 
-  * Jan Milík ​ - [[cs:​radio-observer|radio-observer]] ([[http://​www.mlab.cz|MLAB, ​Praha]]) +  * Jan Milík ​ - [[en:​radio-observer|radio-observer]] ([[http://​www.mlab.cz|MLAB, ​Poland]]) 
-  * Roman Dvořák - Program ​[[cs:​rmob-export| rmob-export]] ​pro webovou databázi ​[[http://​rmob.org/​index.php|rmob.org]] ([[http://​www.robozor.cz|Robozor.cz,​ České Budějovice]]) +  * Roman Dvořák - Web database software ​[[en:​rmob-export| rmob-export]] [[http://​rmob.org/​index.php|rmob.org]] ([[http://​www.robozor.cz|Robozor.cz,​ České Budějovice]]) 
-  * Josef Szylar - Indexace a statistika dat ([[http://​www.robozor.cz|Robozor.cz,​ České Budějovice]])+  * Josef Szylar - Indexing and data statistics ​([[http://​www.robozor.cz|Robozor.cz,​ České Budějovice]])
  
-=== Údržba a testování ​===+=== Maintenance and testing ​===
  
-  * Jan Štrobl - Centrální datový ​server ([[http://​www.asu.cas.cz/​|ASU ČR, Ondřejov]]) +  * Jan Štrobl - Central data server ([[http://​www.asu.cas.cz/​|ASU ČR, Ondřejov]]) 
-  * Petr Bednář - Datový ​server ​pro Moravu ​([[http://​www.mlab.cz|MLAB,​ Starý Jičín Dub]]) +  * Petr Bednář - Data server ​for Morava ​([[http://​www.mlab.cz|MLAB,​ Starý Jičín Dub]])
-  * Marian Šuch - Správa ARM počítačů. ([[http://​www.mlab.cz|MLAB,​ Praha]])+
  
 ==== Hardware ==== ==== Hardware ====
  
-=== Vývoj ​===+=== Development ​===
  
   * Martin Kákona ([[http://​www.jihocas.cz/​|Jihočeská pobočka ČAS, Soběslav]])   * Martin Kákona ([[http://​www.jihocas.cz/​|Jihočeská pobočka ČAS, Soběslav]])
Řádek 34: Řádek 33:
   * Jan Chroust ([[http://​www.ust.cz|Universal Scientific Techonologies s.r.o., Dolní Bukovsko]])   * Jan Chroust ([[http://​www.ust.cz|Universal Scientific Techonologies s.r.o., Dolní Bukovsko]])
  
-=== Testování ​===+=== Testing ​===
  
-  * Ladislav Křivský - RF technika a měření ​([[http://​www.obsupice.cz|Hvězdárna v Úpici]])+  * Ladislav Křivský - RF techonolgy and measurements ​([[http://​www.obsupice.cz|Hvězdárna v Úpici]])
  
-===== Provozovatelé detekčních stanic ​=====+===== Detection stations operators ​=====
  
-Seznam provozovatelů detekčních stanic se velmi rychle měníProto zde uvedený seznam nemusí být aktuální a obsahuje pouze nejstabilnější staniceExistuje však [[http://​www.astrozor.cz/​|mapa pozorovacích míst na Astrozoru]]. +The list of operators of detection stations changes oftenTherefore, the one listed below does not need to be actual and contains only the most stable stationsHowever, there is a [[http://​www.astrozor.cz/​|map of observation sites on Astrozor]]. 
 + 
  
   * [[http://​www.astrozor.cz/​index.php?​udalost=88|JOSY České Budějovice]]   * [[http://​www.astrozor.cz/​index.php?​udalost=88|JOSY České Budějovice]]
   * [[http://​www.astrozor.cz/​index.php?​misto=23|ZVPP České Budějovice]]   * [[http://​www.astrozor.cz/​index.php?​misto=23|ZVPP České Budějovice]]
-  * [[http://​www.astrozor.cz/​index.php?​misto=9|Hvězdárna ​F. Nušla Jindř. Hradec]] +  * [[http://​www.astrozor.cz/​index.php?​misto=9|F. Nušla Jindř. Hradec ​Observatory]] 
-  * [[http://​www.astrozor.cz/​index.php?​misto=1|Hvězdárna ​Svákov]] +  * [[http://​www.astrozor.cz/​index.php?​misto=1|Svákov ​Observatory]] 
-  * [[http://​www.astrozor.cz/​index.php?​misto=48|Praha Běchovická]] +  * [[http://​www.astrozor.cz/​index.php?​misto=30|Úpice Observatory]] 
-  * [[http://​www.astrozor.cz/​index.php?​misto=30|Hvězdárna v Úpici]] +  * [[http://​www.astrozor.cz/​index.php?​misto=52|Hradec ​Králové ​Observatory ​ and Planetarium]] 
-  * [[http://​www.astrozor.cz/​index.php?​misto=52|Hvězdárna a planetárium v Hradci ​Králové]] +  * [[http://​www.astrozor.cz/​index.php?​misto=57|Žebrák ​Observatory]]
-  * [[http://​www.astrozor.cz/​index.php?​misto=57|Hvězdárna ​Žebrák]]+
  
-====== ​Organizace zapojené do projektu ​Bolidozor ======+====== ​Organisations involed in Bolidozor ​project======
  
-===== Česká Astronomická Společnost ​=====+===== Czech Astronomical Society ​=====
  
 {{ :​cs:​cas_logo.jpg?​200 |}} {{ :​cs:​cas_logo.jpg?​200 |}}
-===== Program ​ESA SOCIS =====+===== ESA SOCIS Programme ​=====
  
-Projekt je podporován z programu ​ESA SOCIS v letech ​20132014. +Project was supported by ESA SOCIS programme in years 2013 and 2014.
  
 {{ :​cs:​esa_logo.png?​300 |}} {{ :​cs:​esa_logo.png?​300 |}}
Řádek 65: Řádek 64:
 ===== Center for Machine Perception ===== ===== Center for Machine Perception =====
  
-Na vývoji projektu se podílí ​CMP ČVUT+CMP ČVUT participates on the project development.
  
 {{ :​cs:​cmplogo.jpg?​300 |}}  {{ :​cs:​cmplogo.jpg?​300 |}} 
Řádek 71: Řádek 70:
 ===== Universal Scientific Technologies s.r.o. ​ ===== ===== Universal Scientific Technologies s.r.o. ​ =====
  
-Hardwarové vybavení vyvíjí a vyrábí firma [[http://​www.ust.cz/​|Universal Scientific Technologies]]. ​+Hardware is developed and produced by [[http://​www.ust.cz/​|Universal Scientific Technologies]] ​company.
  
 {{ :​cs:​logo_ust.jpg?​300 |}} {{ :​cs:​logo_ust.jpg?​300 |}}
Řádek 77: Řádek 76:
 ===== MLAB - Modular Laboratory ​ ===== ===== MLAB - Modular Laboratory ​ =====
  
-Hardware sítě je založení na open-source ​modulárním konceptu ​[[http://​www.mlab.cz/​|MLAB]]. ​+Network’s hardware is bases on an open-source ​modular concept of [[http://​www.mlab.cz/​|MLAB]]. ​
  
 {{ :​cs:​logo_mlab_long.png?​500 |}} {{ :​cs:​logo_mlab_long.png?​500 |}}
 ===== CZEPOS ===== ===== CZEPOS =====
  
-DGPS korekční ​data pro měření času a polohy poskytuje síť [[http://​czepos.cuzk.cz/​|czepos]]. +DGPS correction ​data for time and location measurements is provided by[http://​czepos.cuzk.cz/​|czepos]] ​network
-====== ​Kontakty ​======+====== ​Contacts ​======
  
-Spojit se s námi můžete například přes [[https://​groups.google.com/​forum/#​!forum/​bolidozor|emailovou konferenci]] bolidozor@googlegroups.com.+You can contact us via [[https://​groups.google.com/​forum/#​!forum/​bolidozor|email conference]] bolidozor@googlegroups.com.
  
cs/credits.txt · Poslední úprava: 2019/02/27 08:19 autor: fluktuacia