User Tools

Site Tools


en:odroid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:odroid [2019/03/13 15:43]
fluktuacia
en:odroid [2019/03/14 16:00] (current)
fluktuacia
Line 117: Line 117:
  
  
-===== Skripty pro odesílání dat =====+===== Scripts for data upload ​=====
  
-Zdrojové soubory skriptů pro [[cs:​data-uploader|upload ​dat]] jsou na [[https://​github.com/​bolidozor/​RMDS-data-uploader|githubu Bolidozoru]].+Source codes of [[en:​data-uploader|data upload]] ​scripts can be found at [[https://​github.com/​bolidozor/​RMDS-data-uploader|Bolidozor github]].
  
-Na stanici jsou umístěny v //​~/​git/​RMDS-data-uploader//​. ​Pro zapnutí odesílání dat upravíme konfigurační soubor ​//​~/​git/​RMDS-data-uploader/​config.py// ​podle názvu stanice a umístěni souborůPak ve [[http://cs.wikipedia.org/​wiki/​GNU_Screen|screenu]] spustíme run.py.+You can also find them on station in //​~/​git/​RMDS-data-uploader//​. ​In order to turn the data upload on, you have to change a //​~/​git/​RMDS-data-uploader/​config.py// ​config file according to your station’s name and location of filesThen you can run run.py in [[http://en.wikipedia.org/​wiki/​GNU_Screen|screen]].
  
   screen   screen
Line 127: Line 127:
   ./run.py   ./run.py
  
-Spuštěný ​screen ​opustíme klávesovou zkratkou ​CTRL-A ​CTRL-D ​po soběPři správném nastavení ​config.py uploader ​roztřídí ​data a nahraje je na centrální datový ​server space.astro.cz. ​+A running ​screen ​can be left using key shortcut ​CTRL-A ​followed by CTRL-D. ​When set correctly, the config.py uploader ​sorts the data and uploads them on the central ​data server space.astro.cz. ​
  
  
-===== Monitorování detekovaných meteorů na PC ===== +===== Monitoring of detected meteors on PC ===== 
-Na PC připojeném do sítě ​LAN mužeme spustit vizualizaci detekovaných meteorů, + 
-Vizualizaci spustíme následujícím sledem příkazů, které můžeme umístit do skriptu ​netmaster.sh ​,+You can run a visualisation of detected meteors on any PC connected to LAN. Follow the sequence of commands (that can be placed to netmaster.sh ​script):
  
   jackd -r -d alsa&   jackd -r -d alsa&
Line 146: Line 146:
  
 === jackd === === jackd ===
-Spustí lokální ​JACK server.+Runs a local JACK server.
  
 === qjackctl === === qjackctl ===
-Nástroj pro propojování aplikací v JACK.+A tool for connecting applications in JACK.
  
 === pysdr-waterfall === === pysdr-waterfall ===
  
-Spustí ​waterfall ​zobrazeníV našem případě máme [[cs:​pysdr|OpenGL waterfall display pySDR]] ​nainstalován do adresáře ​~/​git/​pysdr. Pysdr do tohoto adresáře stáhneme pomocí příkazu+Launches ​waterfall ​visualisationIn our case, the [[en:​pysdr|OpenGL waterfall display pySDR]] ​is installed in ~/​git/​pysdr ​directory. Pysdr can be dowloaded to this directory using the following command:
  
   git clone https://​github.com/​MLAB-project/​pysdr   git clone https://​github.com/​MLAB-project/​pysdr
Line 159: Line 159:
  
 <WRAP tip> ​ <WRAP tip> ​
-Ve skriptu máme také zakomentovánu variantu se spuštěnou detekcí meteorů přímo v pysdr.+There is also a commented variant of launching the detection of meteors directly in the pysdr in the script.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 === whistle == === whistle ==
-Generuje zvuk meteoru.+Generates sounds of meteors.
  
 ===  jack_netsource === ===  jack_netsource ===
-Připojí ​JACK přes síť k ODROIDu.+Connects ​JACK to ODROID via network.
  
-Je dobré také vytvořit dávku ​netstop.sh+It is convenient to create a netstop.sh ​batch
  
   killall whistle   killall whistle
Line 175: Line 175:
   killall qjackctl   killall qjackctl
  
-která vše zastaví. Pysdr-waterfall ​musíme zastavit ručně zavřením jeho okna.+that will terminate everything. Pysdr-waterfall ​has to be terminated manually by closing its window.
  
-Pokud je vše spuštěnomusíme na obou počítačích pomocí ​qjackctl ​nebo pomocí přikazu ​jack_connect ​vše +If everything is runningwe have to connect everything on both computers using qjackctl ​or jack_connect. ​
-pospojovat.+
  
-Propojení ​JACK komponent by mělo vypadat takhle na Odroidu:+Connecting the JACK components should look the following way on Odroid
  
 {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_53_44.png?​400|}} {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_53_44.png?​400|}}
Line 186: Line 185:
 {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_53_54.png?​400|}} {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_53_54.png?​400|}}
  
-a takhle na PC:+and on PC:
  
 {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_54_07.png?​400|}} {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_54_07.png?​400|}}
Line 192: Line 191:
 {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_54_17.png?​400|}} {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_54_17.png?​400|}}
  
-Takhle pak vypadá ​meteor ​detekovaný na zvukovém proudu v [[cs:​pysdr|pysdr]] ​+This is how a meteor ​detected within the sound streem looks like in [[en:​pysdr|pysdr]] ​
  
 {{:​cs:​pysdr:​meteor_pysdr.jpg?​500|}} {{:​cs:​pysdr:​meteor_pysdr.jpg?​500|}}
  
-a takhle ​[[cs:​radio-observer|radio-observerem]]+or in [[en:​radio-observer|radio-observer]]
  
 {{:​cs:​radio-observer:​meteor_radio_observer.jpg?​500|}} {{:​cs:​radio-observer:​meteor_radio_observer.jpg?​500|}}
en/odroid.txt · Last modified: 2019/03/14 16:00 by fluktuacia