User Tools

Site Tools


en:noise_interference

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:noise_interference [2019/03/08 14:56]
fluktuacia
en:noise_interference [2019/03/09 07:32] (current)
fluktuacia
Line 95: Line 95:
 === Shielding === === Shielding ===
  
-Klasické [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Kroucen%C3%A1_dvojlinka|UTP]] patch kabely lze pořídit i ve stíněném [[http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair|STP/FTP]] provedeníkteré sníží vyzařování kabelu+The classic [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Kroucen%C3%A1_dvojlinka|UTP]] patch cables can be also obtained in shielded version [[http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair|STP/FTP]], which reduces the radiation from the cable.
  
 {{:cs:interference:sdrx01b_ethernet_ftp.png?direct&300|}} {{:cs:interference:sdrx01b_ethernet_ftp.png?direct&300|}}
  
-=== Optický ethernet ===+=== Optical Ethernet ===
  
-Další možností je použití optického EthernetuDnešní počítače ale bohužel zatím nejsou vybaveny optickými Ethernet porty a proto je nutné použít externí převodník Ethernet-optika+Another option is using an optical EthernetUnfortunately, today’s computers are not equipped with optical Ethernet ports. It is therefore necessary to use Ethernet-optics external converter.
  
 {{:cs:interference:htb_1100.jpg?direct&300|}} {{:cs:interference:htb_1100.jpg?direct&300|}}
  
- +Ethernet interference spectrum will change in the following way:
-Spektrum rušení od Ethernetu se pak změní následovně+
  
 {{:cs:interference:sdrx01b_ethernet_converter.png?direct&300|}} {{:cs:interference:sdrx01b_ethernet_converter.png?direct&300|}}
  
-Je ale vidětže v RF signálu stále po Ethernetu zůstává mnoho artefaktůTy jsou ale způsobeny z velké části přenosem parazitního signálu po napájecím kabelu konvertoru do stejné zásuvky, jako je napájení SDR přijímače+As you can seethere are still a lot of artefacts in RF signal caused by EthernetThese are mostly caused by a transmission of a parasitic signal over the power supply cable of converter to the same socket as is the power supply of an SDR receiver
  
-Pokud konvertor zapojíme do jiné zásuvkytak se rušení podstatně sníží  +We we connect the converter to other socketthe noise reduces significantly.
  
 {{:cs:interference:sdrx01b_ethernet_converter_z_jine_zasuvky.png?direct&300|}} {{:cs:interference:sdrx01b_ethernet_converter_z_jine_zasuvky.png?direct&300|}}
  
  
-Dále také můžeme na napájecí kabel přidat feritový kroužek, který bude ještě dále blokovat přenos RF signálu po napájecím kabelu+You can also fit the cable with a ferrite ring that will further prevent the transmission of RF signal over the power supply cable.
  
 {{:cs:interference:sdrx01b_ethernet_converter_z_jine_zasuvky_s_feritem.png?direct&300|}} {{:cs:interference:sdrx01b_ethernet_converter_z_jine_zasuvky_s_feritem.png?direct&300|}}
  
-Podobným způsobem by jistě bylo možné postupovat dále. Přidání feritu na všechny kabelyoddělení zásuvekuzavření přijímače do krabičky atd +You can proceed in the same way - adding a ferrite to all the cables, separating the socketsenclosing the receiver to a boxetc
  
en/noise_interference.txt · Last modified: 2019/03/09 07:32 by fluktuacia