Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:bzbrowser

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:bzbrowser [2015/02/09 14:08]
kaklik
cs:bzbrowser [2015/02/15 22:29] (aktuální)
kaklik
Řádek 5: Řádek 5:
 ===== Instalace ===== ===== Instalace =====
  
-  sudo apt-get install libsdl2-dev git python-numpy+  sudo apt-get install libsdl2-dev git python-numpy ​python-versiontools
   sudo easy_install pysdl2   sudo easy_install pysdl2
   git clone https://​github.com/​bolidozor/​bzbrowser.git   git clone https://​github.com/​bolidozor/​bzbrowser.git
Řádek 12: Řádek 12:
  
  
-===== Interní ​Funkce ​=====+===== Interní ​fungování ​=====
  
 Třída SnapshotCollection dostává požadavky na interval času, který by měl být pokryt snapshoty (metoda cover), kouká se, jaká oblast je už pokryta a pokud nějaký interval není a měl by, tak se na něj zavolá get_snapshots z [[cs:​bzpost|bzpost]] a jednotlivé snapshoty se naládují do nějaké funkce (self.sink) - tohle dělá v jiném vlákně, které si k tomu vyrobí aby volání cover neblokovalo a program odpovídal třeba na scrollování a další věci. Třída SnapshotCollection dostává požadavky na interval času, který by měl být pokryt snapshoty (metoda cover), kouká se, jaká oblast je už pokryta a pokud nějaký interval není a měl by, tak se na něj zavolá get_snapshots z [[cs:​bzpost|bzpost]] a jednotlivé snapshoty se naládují do nějaké funkce (self.sink) - tohle dělá v jiném vlákně, které si k tomu vyrobí aby volání cover neblokovalo a program odpovídal třeba na scrollování a další věci.
cs/bzbrowser.txt · Poslední úprava: 2015/02/15 22:29 autor: kaklik