Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:antennas

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:antennas [2017/02/20 21:24]
kaklik [Antény pro síť Bolidozor]
cs:antennas [2017/02/20 21:56] (aktuální)
kaklik
Řádek 8: Řádek 8:
   * Potlačení příjmu nežádoucích signálů z velmi nízkých elevací (obvykle pozemní rušení)   * Potlačení příjmu nežádoucích signálů z velmi nízkých elevací (obvykle pozemní rušení)
  
-===== Plastová 1/4 lambda GroundPlane =====+===== "Plastová" ​1/4 lambda GroundPlane =====
  
 {{:​cs:​antennas:​bolidozor_gp_antenna.jpg?​600| GP anténa pro síť Bolidozor}} {{:​cs:​antennas:​bolidozor_gp_antenna.jpg?​600| GP anténa pro síť Bolidozor}}
  
-Jde základní anténu, která je aktuálně používána na většině stanic. Její hlavní předností jsou malé rozměry, takže umožňuje i instalaci na balkon, terasu a podobně. Důležitá je ale také její primitivní konstrukce, která umožňuje její snadnou výrobu a je proto vhodná pro začátečníky+{{:​cs:​antennas:​bolidozor_gp_antenna_mount.jpg?600|}}
  
-Nevýhodou ​je že nemá íliš velký ​zisk a její vyzařovací charakteristika má v zenitu ostrou nulu, to znamená že bude velmi špatně detekovat meteory, prolétající nad hlavou. To způsobí subjektivně velký rozdíl od klasického vizuálního pozorování.+Jde základní anténu, která ​je aktuálně používána na většině stanic. Její hlavní ​edností jsou malé rozměry, takže umožňuje i instalaci na balkon, terasu a podobně. Důležitá je ale je i její primitivní konstrukce, která umožňuje relativně snadnou výrobu a je proto vhodná pro pozorovatele začátečníky.  
 + 
 +Nevýhodou je že má velmi malý zisk a její vyzařovací charakteristika má v zenitu ostrou nulu, to znamená že bude velmi špatně detekovat meteory, prolétající nad pozorovacím stanovištěm. To způsobí subjektivně velký rozdíl od klasického vizuálního pozorování.
  
 [[cs:​gpant|Podrobný popis]] [[cs:​gpant|Podrobný popis]]
 +
 +
 +===== Helixy - QHA =====
 +
 +SC-QHA Helix je typ antény, který je z principu kruhově polarizovaný a navíc jeho parametry mohou být po celé hemisféře téměř homogenní. Anténa je laděná především vhodným fázováním čtyř napájecích bodů.
 +
 +{{:​cs:​antennas:​qha:​bolidozor_sc-qha_antenna_prototype.jpg?​600|}}
 +
 +Pro síť Bolidozor je uvažována zejména konstrukce Helixu se čtvercovou zemní plochou o rozměrech 2x2m. Taková konstrukce má oproti klasické samofázované QHA anténě výhodu v užším přijímacím pásmu a větší celkovou účinnost antény.
 +
 +[[cs:​qha|Podrobný popis]]
  
 ===== Patch anténa s kruhovou polarizací ​ ===== ===== Patch anténa s kruhovou polarizací ​ =====
  
-Tato anténa je navržena s ohledem na zlepšení zisku přijímacího systému vůči aktuálně používané GroundPlane antény. ​Nová patch anténa také nemá v zenitu nulu a má téměř hemisférickou vyzařovací charakteristiku,​ proto je citlivá i na signály z objektů přelétající přímo nad pozorovacím místem. Symetrický tvar vyzařovací charakteristiky je proto také vhodný k použití ve sfázovaných anténních polích, kdy bude potřeba citlivost anténního systému optimalizovat pro konkrétní typ pozorování.+Tato anténa je byla navržena s ohledem na zlepšení zisku přijímacího systému vůči aktuálně používané GroundPlane antény. ​Patch anténa také nemá v zenitu nulu a má téměř hemisférickou vyzařovací charakteristiku,​ proto je citlivá i na signály z objektů přelétající přímo nad pozorovacím místem. Symetrický tvar vyzařovací charakteristiky je proto také vhodný k použití ve sfázovaných anténních polích, kdy je potřeba citlivost anténního systému optimalizovat pro konkrétní typ pozorování.
  
 Na následujících fotografiích je prví zkonstruovaný funkční vzorek nové patch antény. Na následujících fotografiích je prví zkonstruovaný funkční vzorek nové patch antény.
Řádek 34: Řádek 47:
 {{:​cs:​antennas:​patchant_freq_char.png?​200|}} {{:​cs:​antennas:​patchant_freq_char.png?​200|}}
  
- +Aktuální funkční vzorek ​však má tyto technické problémy: ​
-=== TODO === +
- +
- +
-Aktuální funkční vzorek má tyto technické problémy: ​+
  
   * Není vyřešen způsob umístění předzesilovače   * Není vyřešen způsob umístění předzesilovače
Řádek 46: Řádek 55:
  
  
- +Atény typu patch s kruhovou ​polarizací ​jsou výrobně náročné, protože pro svojí funkci potřebují vyladění ​fázového posuvu dvou ortogonálních lineárních polarizací,​ čehož se dosahuje deformací a změnou geometrických rozměrů zářiče antény.  ​Z toho vylývá že ji i možné ​anténu ​snadno rozladit deformací rezonátoru,​ nebo změnou dialektrických parametrů ​prostředí mezi záričem a reflektorem.  
- +Proto je konstrukce této antény zřejmě již překonána SC-QHA anténou.
-Atény typu patch s kruhovou jsou výrobně náročné, protože pro svojí funkci potřebují vyladění.  ​Navíc je možné ​je poměrně ​snadno rozladit deformací rezonátoru,​ nebo změnou dialektrických parametrů.  +
- +
- +
-===== Helixy - QHA ===== +
- +
-[[cs:​qha|SC-QHA]] Helix je typ antény, který je principu kruhově polarizovaný a navíc jejich parametry jsou po celé hemisféře téměř homogenní. +
- +
-{{:​cs:​antennas:​qha_bolidozor_ground_structure.png?​300|}} +
-{{:​cs:​antennas:​qha_bolidozor_ground.png?​300| QHA gain}} +
- +
-Pro síť Bolidozor je uvažována zejména konstrukce Helixu se zemní plochou a externím fázovacím vedením. Taková konstrukce má oproti klasické samofázované výhodu v užším ​ijímaném pásmu a větší účinnost. +
- +
  
 ===== Jiné typy antén ===== ===== Jiné typy antén =====
Řádek 70: Řádek 66:
 Dalším zajímavým experimentem by mohly být dva skřížené dipóly nad vodivou rovinou. Tímto způsobem by pravděpodobně zesilovač bylo možné integrovat přímo do antény a vytvořit tak aktivní anténu s lepšími šumovými parametry a spolehlivostí,​ než oddělená konstrukce GP antény a LNA.  Dalším zajímavým experimentem by mohly být dva skřížené dipóly nad vodivou rovinou. Tímto způsobem by pravděpodobně zesilovač bylo možné integrovat přímo do antény a vytvořit tak aktivní anténu s lepšími šumovými parametry a spolehlivostí,​ než oddělená konstrukce GP antény a LNA. 
  
-Pro příjem odraženého signálu byla také testována [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Discone_antenna|Discone antena]], která sice také funguje, ale její nevýhodou je vysoká širokopásmovost,​ která způsobuje i průnik nežádoucích signálů. ​   +Pro příjem odraženého signálu byla také testována [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Discone_antenna|Discone antena]], která sice také funguje, ale její nevýhodou je vysoká širokopásmovost,​ která způsobuje i průnik nežádoucích signálů ​a také citlivost pouze na vertikální polarizaci.
- +
- +
  
  
Řádek 80: Řádek 73:
 ==== Předzesilovač LNA01A ==== ==== Předzesilovač LNA01A ====
  
-Kvalitní předzesilovač je u antény prakticky nezbytný z důvodu ​malého zisku antény a nízkých intenzit odraženého signálu. ​  +Kvalitní předzesilovač je u antény prakticky nezbytný z důvodu ​ztrát při šíření signálu svodem ​antény a nízkých intenzit odraženého signálu. [[http://​www.mlab.cz/​Modules/​CommRF/​LNA01A/​LNA01A_Bottom_Small.JPG|LNA01A]] je předzesilovač konstrukčně určený pro detekci meteorů v pásmu 2m. Jeho přínos spočívá v zesílení signálu z antény a tím ke snížení vlivu anténního svodu a šumu přijímače. Navíc také zmenší komplikace spojené s vyzařováním ​signálu ​oscilátoru přijímače.
- +
-[[http://​www.mlab.cz/​Modules/​CommRF/​LNA01A/​LNA01A_Bottom_Small.JPG|LNA01A]] je předzesilovač konstrukčně určený pro detekci meteorů v pásmu 2m. Jeho přínos spočívá v zesílení signálu z antény a tím ke snížení vlivu vlastního ​šumu přijímače. Navíc také zmenší komplikace spojené s přenosem ​signálu ​koaxiálním kabelem (Vyváží útlum kabelu a je proto možné použít i levnější koaxiální kabel typu RG58) +
  
 {{cs:​antennas:​gp_plast16.jpg?​direct&​300 | }} {{cs:​antennas:​gp_plast16.jpg?​direct&​300 | }}
 {{cs:​antennas:​gp_plast17.jpg?​direct&​300 | }} {{cs:​antennas:​gp_plast17.jpg?​direct&​300 | }}
  
- +Předzesilovač je proto instalován vždy v bezprostřední blízkosti antény v plastové vodotěsné elektroinstalační krabici.
  
 ==== Modelovací nástroje ==== ==== Modelovací nástroje ====
cs/antennas.txt · Poslední úprava: 2017/02/20 21:56 autor: kaklik