Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:about

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:about [2015/08/22 22:14]
kakl [Výsledky projektu]
cs:about [2017/07/04 22:53] (aktuální)
kaklik
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Jak funguje systém Bolidozor ====== ====== Jak funguje systém Bolidozor ======
  
-Bolidozor je síť určená pro pozorování meteorů na různém stupni profesionality. Využívá [[cs:stations|pozorovací stanice]] umístěné, jak u amatérů, dobrovolníků, tak i na profesionálních, nebo obecních hvězdárnách. Úplná mapa stanic je na webu [[http://www.astrozor.cz/|Astrozor.cz]]+Bolidozor je síť určená pro pozorování meteorů na různém stupni profesionality. Využívá [[cs:rmds|pozorovací stanice]] umístěné, jak u amatérů, dobrovolníků, [[cs:stations|tak i na profesionálních, nebo obecních hvězdárnách]]. Úplná mapa stanic je na webu [[http://www.astrozor.cz/|Astrozor.cz]] 
 + 
 +{{ :cs:rmds:meteor_detection.png?600 | Princip rádiové části detektorů sítě Bolidozor}}
  
 Síť se snaží o revoluční přístupy v pozorování meteorů a i o případné dohledávání úlomků meteoritů. V aktuálním stupni vývoje se sice zaměřuje hlavně na získání dráhy z [[cs:events|rádiových odrazů]] od ionizovaných stop v kombinaci s [[cs:meteor-observer|vizuálním pozorováním]]. Ale do budoucna jsou plánovány i další modality měření a vyhodnocovací postupy.  Síť se snaží o revoluční přístupy v pozorování meteorů a i o případné dohledávání úlomků meteoritů. V aktuálním stupni vývoje se sice zaměřuje hlavně na získání dráhy z [[cs:events|rádiových odrazů]] od ionizovaných stop v kombinaci s [[cs:meteor-observer|vizuálním pozorováním]]. Ale do budoucna jsou plánovány i další modality měření a vyhodnocovací postupy. 
Řádek 52: Řádek 54:
 Všechny tyto podobné rádiové systémy jsou z technického pohledu nejvíce limitovány současnými algoritmy zpracování signálu. Neboť multistatický systém vyžaduje numericky náročné statistické výpočty, které se navíc provádí v reálném čase a na signálu obsahující velký podíl šumu. Pro efektivní využití multistatického signálu musí proto být vyvinuty a algoritmy umožňující detekci objektů pod šumem za použití informací z více stanic.  Všechny tyto podobné rádiové systémy jsou z technického pohledu nejvíce limitovány současnými algoritmy zpracování signálu. Neboť multistatický systém vyžaduje numericky náročné statistické výpočty, které se navíc provádí v reálném čase a na signálu obsahující velký podíl šumu. Pro efektivní využití multistatického signálu musí proto být vyvinuty a algoritmy umožňující detekci objektů pod šumem za použití informací z více stanic. 
  
-Síť Bolidozor umožňuje díky svému zaměření na meteory testování takových algoritmů a pro případy objektů o [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypersonika|hypersonických rychlostech]]. Na jejichž sledování nejsou současné radarové systémy připraveny. A je proto zapotřebí výzkum nových metod určování polohy letících objektů pomocí rádiového signálu.+Síť Bolidozor umožňuje díky svému zaměření na meteory testování takových algoritmů a pro případy objektů o [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypersonika|hypersonických rychlostech]]. Na jejichž sledování nejsou současné radarové systémy připraveny. A je proto zapotřebí výzkum nových metod určování polohy letících objektů pomocí rádiového signálu. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny dráhy známých satelitů, které mají detekovatelný odraz během několika dní záznamu.  
 + 
 +{{ :cs:outputs:svakov_sattelites.png?600 | Ukázka detekovatelných drah družic sítí Bolidozor}}
  
 ==== Nejbližší cíle ==== ==== Nejbližší cíle ====
Řádek 68: Řádek 72:
 {{:cs:outputs:meteors.jpg?700|}} {{:cs:outputs:meteors.jpg?700|}}
  
-Je zřejmé, že nejvíce meteorů je v atmosféře pozorovatelných. V době, kdy ráno již není astronomická tma, tedy v době, kdy optický způsob pozorování nefunguje. Nebo je použitelný pouze na velké meteory. Optické bolidové sítě ale nejsou schopny přes den zaznamenávat ani velké meteory, které by teoreticky byly viditelné i na denní obloze. Důvodem k tomu je komplikovanost zpracování složitého denního obrazu, ve kterém by bylo těžké detekovat průlet meteoru.  V tomto případě může pomoci rádiové pozorování sloužící jako trigger pro záznam optických dat pro jejich případnou pozdější analýzu. +Je zřejmé, že nejvíce meteorů je v atmosféře pozorovatelných době, kdy ráno již není astronomická tma, tedy v době, kdy optický způsob pozorování nefunguje nebo je použitelný pouze na velké meteory. Optické bolidové sítě ale nejsou schopny přes den zaznamenávat ani velké meteory, které by teoreticky byly viditelné i na denní obloze. Důvodem k tomu je komplikovanost zpracování složitého denního obrazu, ve kterém by bylo těžké detekovat průlet meteoru.  V tomto případě může pomoci rádiové pozorování sloužící jako trigger pro záznam optických dat pro jejich případnou pozdější analýzu. 
  
 Možný nový přínos sítě Bolidozor se ukázal ihned v počátcích vzniku, kdy existovaly pouze dvě funkční stanice. Na následujícím obrázku je historický záznam odrazu ze dvou stanic. Časová osa záznamu zde ubíhá vodorovně zleva do prava. Možný nový přínos sítě Bolidozor se ukázal ihned v počátcích vzniku, kdy existovaly pouze dvě funkční stanice. Na následujícím obrázku je historický záznam odrazu ze dvou stanic. Časová osa záznamu zde ubíhá vodorovně zleva do prava.
Řádek 98: Řádek 102:
   * [[http://prezi.com/ukfje0u-htcn/radiove-pozorovani-meteoru/|Rádiové pozorování meteorů]]   * [[http://prezi.com/ukfje0u-htcn/radiove-pozorovani-meteoru/|Rádiové pozorování meteorů]]
  
 +==== Postery ====
  
 +  * [[https://zenodo.org/record/50973#.VyojMZ4cB1N|Bolidozor radio meteor detection network - IMC 2015]]
 ===== Kontakty ===== ===== Kontakty =====
  
cs/about.1440274447.txt.gz · Poslední úprava: 2015/08/22 22:14 autor: kakl