Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:about

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:about [2014/11/26 14:26] – [Parametry sítě] kaklikcs:about [2017/07/04 20:53] (aktuální) kaklik
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Jak funguje systém Bolidozor ====== ====== Jak funguje systém Bolidozor ======
  
-Bolidozor je síť určená pro pozorování meteorů na různém stupni profesionality. Využívá pozorovací stanice umístěné, jak u amatérů, dobrovolníků, tak i na profesionálních, nebo obecních hvězdárnách. Úplná mapa stanic je na webu [[http://www.astrozor.cz/|Astrozor.cz]]+Bolidozor je síť určená pro pozorování meteorů na různém stupni profesionality. Využívá [[cs:rmds|pozorovací stanice]] umístěné, jak u amatérů, dobrovolníků, [[cs:stations|tak i na profesionálních, nebo obecních hvězdárnách]]. Úplná mapa stanic je na webu [[http://www.astrozor.cz/|Astrozor.cz]]
  
-Síť se snaží o revoluční přístupy v pozorování meteorů a i o případné dohledávání úlomků meteoritů. V aktuálním stupni vývoje se sice zaměřuje hlavně na získání dráhy z [[cs:radio-observer|rádiových odrazů]] od ionizovaných stop v kombinaci s [[cs:meteor-observer|vizuálním pozorováním]]. Ale do budoucna jsou plánovány i další modality měření a vyhodnocovací postupy. +{{ :cs:rmds:meteor_detection.png?600 | Princip rádiové části detektorů sítě Bolidozor}} 
 + 
 +Síť se snaží o revoluční přístupy v pozorování meteorů a i o případné dohledávání úlomků meteoritů. V aktuálním stupni vývoje se sice zaměřuje hlavně na získání dráhy z [[cs:events|rádiových odrazů]] od ionizovaných stop v kombinaci s [[cs:meteor-observer|vizuálním pozorováním]]. Ale do budoucna jsou plánovány i další modality měření a vyhodnocovací postupy. 
  
 {{:cs:storage:stanice_mapa.png?700|}} {{:cs:storage:stanice_mapa.png?700|}}
Řádek 25: Řádek 27:
 ==== Parametry sítě ==== ==== Parametry sítě ====
  
-Radiový subsystém Bolidozoru využívá k detekci meteorů metodu známou jako [[http://en.wikipedia.org/wiki/Forward_scatter|forward-scatter]], kde je v současné době jako vysílač využíván radar [[http://en.wikipedia.org/wiki/Graves_%28system%29|GRAVES]] vysílající kontinuálním výkonem několika MW na frekvenci 143.050 MHz. +Radiový subsystém Bolidozoru využívá k detekci meteorů metodu známou jako [[http://en.wikipedia.org/wiki/Forward_scatter|forward-scatter]], kde je v současné době jako vysílač využíván radar [[cs:graves|GRAVES]] vysílající kontinuálním výkonem několika MW na frekvenci 143.050 MHz. 
  
-Pro příjem odrazů jsou využívány stanice [[http://wiki.mlab.cz/doku.php?id=cs:rmds|MLAB RMDS]]. Citlivost této stanice je při použití standardní konfigurace softwaru -135dBm a dynamický rozsah je limitován dynamickým rozsahem použité zvukové karty. Obvykle je ale použito vzorkování 16bit@96kHz. Při použití jednoduché [[cs:antennas|GroundPlane antény]] stanice s touto konfigurací detekuje v průměru 1000 meteorů za den.+Pro příjem odrazů jsou využívány stanice [[cs:rmds|MLAB RMDS]]. Citlivost této stanice je při použití standardní konfigurace softwaru -135dBm a dynamický rozsah je limitován dynamickým rozsahem použité zvukové karty. Obvykle je ale použito vzorkování 16bit@96kHz. Při použití jednoduché [[cs:antennas|GroundPlane antény]] stanice s touto konfigurací detekuje v průměru 1000 meteorů za den.
  
 Stanice jsou časově synchronizovány signálem GPS s přesností 65ns (1σ). GPS signál je také využíván, pro kontrolu stavu lokálních oscilátorů na stanicích. (Frekvence oscilátoru je měřena s rozlišením  0.1 Hz, přesnost měření vychází z přesnosti časové synchronizace) Stanice jsou časově synchronizovány signálem GPS s přesností 65ns (1σ). GPS signál je také využíván, pro kontrolu stavu lokálních oscilátorů na stanicích. (Frekvence oscilátoru je měřena s rozlišením  0.1 Hz, přesnost měření vychází z přesnosti časové synchronizace)
Řádek 38: Řádek 40:
 |   Modularita detekční stanice umožňuje vývoj systému     Pro obsluhu stanice je potřeba nadstandardní technické vzdělání  | |   Modularita detekční stanice umožňuje vývoj systému     Pro obsluhu stanice je potřeba nadstandardní technické vzdělání  |
 |   Použitý vysílač GRAVEs díky výkonu umožňuje detekci i malých meteorů     Vysílač je pouze jeden a rozšíření sítě je tak omezeno pouze na plochu Evropy   | |   Použitý vysílač GRAVEs díky výkonu umožňuje detekci i malých meteorů     Vysílač je pouze jeden a rozšíření sítě je tak omezeno pouze na plochu Evropy   |
-|  Zvolená vlnová délka umožňuje lepší rozlišení detailů     Vyšší vlnová délka snižuje odraženou energii od stopy meteoru   |+|  Zvolená vlnová délka umožňuje lepší rozlišení detailů     Kratší vlnová délka snižuje odraženou energii od stopy meteoru   |
 |  Zvolený koncept umožňuje spolupráci mezi amatéry a profesionály  |  Síť generuje data různorodé kvality  | |  Zvolený koncept umožňuje spolupráci mezi amatéry a profesionály  |  Síť generuje data různorodé kvality  |
  
Řádek 52: Řádek 54:
 Všechny tyto podobné rádiové systémy jsou z technického pohledu nejvíce limitovány současnými algoritmy zpracování signálu. Neboť multistatický systém vyžaduje numericky náročné statistické výpočty, které se navíc provádí v reálném čase a na signálu obsahující velký podíl šumu. Pro efektivní využití multistatického signálu musí proto být vyvinuty a algoritmy umožňující detekci objektů pod šumem za použití informací z více stanic.  Všechny tyto podobné rádiové systémy jsou z technického pohledu nejvíce limitovány současnými algoritmy zpracování signálu. Neboť multistatický systém vyžaduje numericky náročné statistické výpočty, které se navíc provádí v reálném čase a na signálu obsahující velký podíl šumu. Pro efektivní využití multistatického signálu musí proto být vyvinuty a algoritmy umožňující detekci objektů pod šumem za použití informací z více stanic. 
  
-Síť Bolidozor umožňuje díky svému zaměření na meteory testování takových algoritmů a pro případy objektů o hypersonických rychlostech, jako jsou mezikontinentální rakety, nebo "kinetické zbraně". Na jejichž sledování nejsou současné radarové systémy připraveny. A je proto zapotřebí výzkum nových metod určování polohy letících objektů pomocí rádiového signálu.+Síť Bolidozor umožňuje díky svému zaměření na meteory testování takových algoritmů a pro případy objektů o [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypersonika|hypersonických rychlostech]]. Na jejichž sledování nejsou současné radarové systémy připraveny. A je proto zapotřebí výzkum nových metod určování polohy letících objektů pomocí rádiového signálu. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny dráhy známých satelitů, které mají detekovatelný odraz během několika dní záznamu.  
 + 
 +{{ :cs:outputs:svakov_sattelites.png?600 | Ukázka detekovatelných drah družic sítí Bolidozor}}
  
 ==== Nejbližší cíle ==== ==== Nejbližší cíle ====
Řádek 68: Řádek 72:
 {{:cs:outputs:meteors.jpg?700|}} {{:cs:outputs:meteors.jpg?700|}}
  
-Je zřejmé, že nejvíce meteorů je v atmosféře pozorovatelných. V době, kdy ráno již není astronomická tma, tedy v době, kdy optický způsob pozorování nefunguje. Nebo je použitelný pouze na velké meteory. Optické bolidové sítě ale nejsou schopny přes den zaznamenávat ani velké meteory, které by teoreticky byly viditelné i na denní obloze. Důvodem k tomu je komplikovanost zpracování složitého denního obrazu, ve kterém by bylo těžké detekovat průlet meteoru.  V tomto případě může pomoci rádiové pozorování sloužící jako trigger pro záznam optických dat pro jejich případnou pozdější analýzu. +Je zřejmé, že nejvíce meteorů je v atmosféře pozorovatelných době, kdy ráno již není astronomická tma, tedy v době, kdy optický způsob pozorování nefunguje nebo je použitelný pouze na velké meteory. Optické bolidové sítě ale nejsou schopny přes den zaznamenávat ani velké meteory, které by teoreticky byly viditelné i na denní obloze. Důvodem k tomu je komplikovanost zpracování složitého denního obrazu, ve kterém by bylo těžké detekovat průlet meteoru.  V tomto případě může pomoci rádiové pozorování sloužící jako trigger pro záznam optických dat pro jejich případnou pozdější analýzu. 
  
 Možný nový přínos sítě Bolidozor se ukázal ihned v počátcích vzniku, kdy existovaly pouze dvě funkční stanice. Na následujícím obrázku je historický záznam odrazu ze dvou stanic. Časová osa záznamu zde ubíhá vodorovně zleva do prava. Možný nový přínos sítě Bolidozor se ukázal ihned v počátcích vzniku, kdy existovaly pouze dvě funkční stanice. Na následujícím obrázku je historický záznam odrazu ze dvou stanic. Časová osa záznamu zde ubíhá vodorovně zleva do prava.
Řádek 76: Řádek 80:
 V levé části je vidět odraz od rázové vlny při průletu meteoru tento jev je snadno odlišitelný, neboť je doprovázen výrazným dopplerovským posunem. Dále následuje časová oblast kdy dochází k víceméně statickému odrazu od zanechané ionizované stopy.  V levé části je vidět odraz od rázové vlny při průletu meteoru tento jev je snadno odlišitelný, neboť je doprovázen výrazným dopplerovským posunem. Dále následuje časová oblast kdy dochází k víceméně statickému odrazu od zanechané ionizované stopy. 
  
-V levé části však vidíme časové rozdíly průletu z pohledu každé stanice. (obrázek je srovnán podle časových značek.) Taktéž vidíme, že dopplerovské posuny odrazů od rázové vlny jsou pro každou stanici jiné. Z toho je možné usoudit, že v tomto případě meteor letěl ze severu na jich pod úhlem, který by bylo možné určit z dopplerovkých posuvů, pokud by jsme měli záznamy z více stanic. +V levé části však vidíme časové rozdíly průletu z pohledu každé stanice. (obrázek je srovnán podle časových značek.) Taktéž vidíme, že dopplerovské posuny odrazů od rázové vlny jsou pro každou stanici jiné. Z toho je možné usoudit, že v tomto případě meteor letěl ze severu na jih pod úhlem, který by bylo možné určit z dopplerovkých posuvů, pokud by jsme měli záznamy z více stanic. 
  
 ==== Relevantní publikace ==== ==== Relevantní publikace ====
Řádek 98: Řádek 102:
   * [[http://prezi.com/ukfje0u-htcn/radiove-pozorovani-meteoru/|Rádiové pozorování meteorů]]   * [[http://prezi.com/ukfje0u-htcn/radiove-pozorovani-meteoru/|Rádiové pozorování meteorů]]
  
 +==== Postery ====
  
 +  * [[https://zenodo.org/record/50973#.VyojMZ4cB1N|Bolidozor radio meteor detection network - IMC 2015]]
 ===== Kontakty ===== ===== Kontakty =====
  
cs/about.1417012009.txt.gz · Poslední úprava: 2014/11/26 14:26 autor: kaklik