User Tools

Site Tools


en:noise_interference

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
en:noise_interference [2019/03/08 13:52]
fluktuacia
en:noise_interference [2019/03/08 13:56]
fluktuacia
Line 83: Line 83:
 {{:​cs:​interference:​sdrx_notebook.jpg?​direct&​300|}}  ​ {{:​cs:​interference:​sdrx_notebook.jpg?​direct&​300|}}  ​
  
-==== Metalický ​Ethernet ====+==== Metallic ​Ethernet ====
  
-Zapnutý metalický ​Ethernet ​je jednou z nejviditelnějších příčin rušení, je charakteristický svými tenkými periodickými spektrálními čárami, které mají největší hustotu v oblasti okolo 25MHz.+A turned on metallic ​Ethernet ​(?? Metalický ethernet) is one of the most obvious sources of interference. It is typical by its thin periodic spectral lines with a maximum density around ​25MHz.
  
-Jak takový stav vypadá dobře ilustruje následující obrázek:+The following picture illustrates how such interference may look like:
  
 {{:​cs:​interference:​sdrx01b_nestineny_ethernet.png?​direct&​300|}} ​ {{:​cs:​interference:​sdrx01b_nestineny_ethernet.png?​direct&​300|}} ​
  
-Možností řešení tohoto problému je několikbohužel žádný z nich ale není tak účinný, jako když se v pozorovací lokalitě ​Ethernet ​nevyskytuje vůbec+There are several solutions of this problemhowever none of them is as useful as not having an Ethernet ​at all in the observing locality.
  
-=== Stínění ​===+=== Shielding ​===
  
 Klasické [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Kroucen%C3%A1_dvojlinka|UTP]] patch kabely lze pořídit i ve stíněném [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Twisted_pair|STP/​FTP]] provedení, které sníží vyzařování kabelu Klasické [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Kroucen%C3%A1_dvojlinka|UTP]] patch kabely lze pořídit i ve stíněném [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Twisted_pair|STP/​FTP]] provedení, které sníží vyzařování kabelu
en/noise_interference.txt · Last modified: 2019/03/09 06:32 by fluktuacia