Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:rmds

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:rmds [2016/03/26 20:24]
kaklik [Publikace dat]
cs:rmds [2016/03/26 20:27] (aktuální)
kaklik
Řádek 77: Řádek 77:
 [[http://​www.astrozor.cz/​|Astrozor]] je webová stránka shromažďující především informace o Astronomických pozorovacích stanovištích. Je vhodné na tomto webu registrovat svojí detekční stanici, aby i ostatní uživatelé věděli o její existenci. Dále zde lze publikovat data a informace k význačným událostem astronomického charakteru, nebo organizovat akce. [[http://​www.astrozor.cz/​|Astrozor]] je webová stránka shromažďující především informace o Astronomických pozorovacích stanovištích. Je vhodné na tomto webu registrovat svojí detekční stanici, aby i ostatní uživatelé věděli o její existenci. Dále zde lze publikovat data a informace k význačným událostem astronomického charakteru, nebo organizovat akce.
  
-===== FAQ - Často kladené otázky ===== 
- 
-==== Jaký si mám pořídit počítač? ​ ==== 
- 
-Současné verze detekční stanice obsahují zabudovaný počítač založený na architektuře ARM. Proto další počítač ke stanici není nutný. 
- 
-Další počítač je potřeba pouze v případě požadavku na [[cs:​vizualizace|vizualizaci dat]] v jiném místě, než je stanice umístěna. Např. v přednáškové místnosti. ​ 
- 
-==== Problémy s napájením ==== 
- 
-=== Nesvítí LED na napájecích modulech === 
- 
-Je správně přepnutý přepínač na modulu? ​ Není nikde v napájení zkrat? ​ 
- 
-=== LED na napájecím modulu nesvítí kontinuálně === 
- 
-Pokud LED na napájecím modulu problikává,​ tak je pravděpodobné,​ že se aktivuje nadproudová ochrana. Takže je napájecí modul buď přetížen a nebo je v obvodu zkrat. ​ 
- 
-Speciální význam má tato situace v případě modulu, který zajišťuje napájení pro LNA. Neboť to s velkou pravděpodobnostní znamená, že došlo ke zničení vstupního tranzistoru LNA.  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-==== Na waterfallu jsem přestal vidět meteory, co mám dělat? ==== 
- 
-Tento problém může mít mnoho příčin. A je potřeba postupovat systematicky. 
- 
-  - Zkontrolujte připojení celé kabeláže přijímače a přítomnost napájení 
-  - Znovu nastavte lokální oscilátor přijímače 
-  - Zkontrolujte,​ že při odpojení koaxiálního kabelu od přijímače dojde k poklesu šumu. 
-  - Zkontrolujte kalibraci lokálního oscilátoru,​ na nejbližším vysílači viz. [[cs:​rmds&#​lokalni_oscilator_prijimace|Kalibrace LO]], 
-  - Zkontrolujte,​ že není poškozený předzesilovač (Projevuje se blikáním LED na napájecím modulu) 
- 
-==== Nejde mi ladit lokální oscilátor, co s tím? ==== 
- 
-Restartujte počítač, pokud to nepomůže odpojte a zapojte USB kabely. 
- 
-  - Zkontrolujte jestli GPS vidí družice (například pomocí utility xgps) 
-  -   * Pokud GPS družice vidí a má fix tak restartujte ladící utilitu. 
-  -   * Když GPS nemá fix tak zkontrolujte GPS anténu a přívodní koaxiální kabel. 
-  - Zkontrolujte konektory na obou stranách 
-  - Vyměňte kabel 
-  - Použijte kratší kabel 
- 
-==== Kde najdu podrobnější dokumentaci?​ ==== 
- 
-  * Podrobnější technickou dokumentaci najdete na serveru stavebnice MLAB v konstrukcích [[http://​wiki.mlab.cz/​doku.php?​id=cs:​rmds|Rádiových meteorických detekčních stanic]]. 
- 
-==== Na waterfallu vidím podivné obrazce, co to je? ==== 
- 
-Jde pravděpodobně o nějaký druh rušení. Můžete se proto pokusit najít odpověď v naší ​ [[cs:​noise_interference|galerii rušení]] 
cs/rmds.txt · Poslední úprava: 2016/03/26 20:27 autor: kaklik