Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:credits

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:credits [2015/12/21 12:00]
kaklik [MLAB - Modular Laboratory]
cs:credits [2019/01/17 15:02] (aktuální)
kaklik [Center for Machine Perception]
Řádek 68: Řádek 68:
  
 {{ :​cs:​cmplogo.jpg?​300 |}}  {{ :​cs:​cmplogo.jpg?​300 |}} 
- 
-Projekt je financován z projektu [[http://​www.mda.mil/​|Missile Defense Agency (MDA)]] č. 2011-0528-01. 
- 
-{{ :​cs:​720px-us-missiledefenseagency-seal.svg.png?​300 |}} 
- 
  
 ===== Universal Scientific Technologies s.r.o. ​ ===== ===== Universal Scientific Technologies s.r.o. ​ =====
cs/credits.txt · Poslední úprava: 2019/01/17 15:02 autor: kaklik